Wijkracht Borne biedt ondersteuning bij financiële zorgen

Het Geld en Formulierenspreekuur van Wijkracht biedt inwoners steun bij financiële vragen.

Door de coronacrisis komen meer mensen in financiële problemen. In Borne biedt Wijkracht inwoners hulp bij financiële vragen en zorgen. Zo is er het Geld en Formulierenspreekuur waar alle inwoners gratis gebruik van mogen maken. Wijkracht Borne biedt hulp bij financiële problemen, maar helpt ook bij het voorkomen daarvan. Het team Praktische Ondersteuning Ordening Thuisadministraties (POOT) helpt mensen bij hun administratie en bij het aanvragen van financiële voorzieningen. Deze ondersteuning gaat in coronatijd gewoon door. Waar mogelijk vindt de ondersteuning telefonisch of digitaal (videobellen) plaats. Indien nodig worden er fysieke afspraken gemaakt. Uiteraard coronaproof.

Ondersteuning

De ondersteuning die Wijkracht met POOT en het spreekuur biedt, varieert van een goed advies tot het ordenen en op orde houden van de (financiële) administratie. Daarnaast biedt Wijkracht hulp bij het invullen van aanvragen voor voorzieningen en (financiële) regelingen. Ook ondersteunt Wijkracht bij het maken van een budgetplan en budgetbeheer voor het oplossen van betalingsachterstanden en beginnende schulden. Als dat nodig is, kan Wijkracht ondersteunen bij aanmelding voor schuldhulpverlening en tijdens het schuldhulpverleningstraject. Het tijdig vragen om hulp kan grotere financiële problemen en stress voorkomen.

Contact

Inwoners die gebruik willen maken van de ondersteuning van Wijkracht kunnen op de website www.wijkrachtborne.nl een formulier invullen of een mail sturen naar pootborne@wijkracht.nl. Telefonisch kan er contact opgenomen worden met een van de coördinatoren: Mari Mateman, telefoon 06 34 35 18 53 of Tom Weijermars, telefoon 06 34 35 20 43.