Welbions helpt Bornse huurders die door corona in geldproblemen komen

Woningcorporatie Welbions kiest ervoor om dit jaar wel een huurverhoging door te voeren, maar daarnaast zal ze juist huurders helpen die in geldproblemen komen door de coronacrisis. Dat schrijft Harry Rupert, directeur-bestuurder van Welbions, aan de fractievoorzitters van SP, GroenLinks en PvdA in Borne en Hengelo. De genoemde fracties hadden een oproep gedaan om de jaarlijkse huurverhoging op te schorten. Jan de Vries, van de fractie van GroenLinks-PvdA Borne, reageert opgelucht op het nieuws.

Maatwerk voor huurders in geldproblemen door corona

Een aantal van de huurders kan rekeningen niet meer betalen omdat ze door de coronacrisis (tijdelijk) geen of minder werk hebben en daardoor minder of geen inkomen. Dit geldt voor huurders met een woning en voor huurders met een bedrijfspand. Niet alle huurders hebben financiële problemen door de coronacrisis; veel van de huurders hebben een vast inkomen. Welbions wil er daarom juist zijn voor huurders die door de crisis in geldproblemen zijn gekomen.

Welbions: “De geldproblemen van deze huurders nemen wij niet weg door dit jaar geen huurverhoging te doen. Dat zou wat ons betreft meer een gebaar of statement zijn en te weinig effect hebben voor de huurders met geldproblemen door de crisis. Daarom ondersteunen wij deze huurders en bieden we direct oplossingen in het betalen van de huur. Die oplossing is maatwerk en kan bestaan uit tijdelijk minder of geen huur betalen. Deze werkwijze is mede op initiatief van huurdersbelangenvereniging Ookbions tot stand gekomen.”

Welbions kiest ervoor om niet alle huurders financieel een heel klein beetje te ontzien maar om huurders met geldproblemen door corona goed te helpen. Welbions heeft dit ook afgestemd met andere wonongcorporaties: “Alle corporaties in Twente hebben hier samen over gesproken en allemaal kiezen we ervoor om juist getroffenen door de coronacrisis te ondersteunen.

Aanvulling op landelijke maatregelen

De overheid neemt economische maatregelen om banen en inkomens te beschermen. Toch kunnen huurders (tijdelijk) in de knel komen. Bijvoorbeeld omdat het geld van de overheidsmaatregelen niet snel beschikbaar is of omdat iemand net niet voldoet aan de regels. Daarom kiest Welbions ervoor om snel met deze huurders in gesprek te gaan zodat de woningcorporatie een oplossing kan zoeken waardoor de huurder direct geholpen is. De oplossing hangt af van de situatie van de huurder en of de huurder gebruik kan maken van de landelijke regelingen. Op dit moment maken 50 huurders gebruik van deze regeling, waarvan de helft een woning huurt en de helft een bedrijfspand. Op een later moment bekijkt Welbions hoe de definitieve afspraken met de huurder eruit zien.

Huurbevriezing en huurverlaging

Huurders met een relatief hoge huur en een laag inkomen kunnen bovendien gebruikmaken van huurverlaging of huurbevriezing. Dit is nog niet wettelijk geregeld, toch past Welbions dit maatwerk al toe in 2020. Alle huurders krijgen hierover bericht, zodat ze zelf kunnen nakijken of ze hiervoor in aanmerking komen.

Reactie Jan de Vries ( GroenLinks-PvdA)

Jan de Vries, van de fractie van GroenLinks-PvdA Borne, reageert opgelucht op het nieuws: ” In onze brief hebben we Welbions opgeroepen om hun sociaal hart te laten sprekenen en het antwoord stemt me blij. De brief is verzonden met het oogmerk dat er geen mensen in de knel komen door (gedeeltelijk) wegvallen van inkomen. In de sociale huurwoningen leven mensen die het in het algemeen financieel niet zo breed hebben. Vaak zijn zij het die aan onze maatschappij deelnemen met gebruik van een (tijdelijk) deeltijd contract of als zzp-er hun brood verdienen. Het gaat over het algemeen om een kwetsbare groep werkers.

Welbions wil er zijn voor de huurders die door de crisis in geldproblemen gekomen zijn. Wanneer nodig willen ze snel in gesprek met de huurders om een maatwerk oplossing aanbieden waardoor tijdelijk minder of geen huur betaald hoeft te worden. Ook voor langere termijn zijn mogelijkheden voor definitieve afspraken in deze geest, zoals een huurverlaging of huurbevriezing. Welbions kiest dus voor een andere route, maar streeft het zelfde na: voorkomen dat huurders in de knel komen. “

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *