Wat mag wel en wat mag niet per 1 juni 2020?


De Rijksoverheid heeft nieuwe regels vastgesteld die per 1 juni 2020 ingaan. De Veiligheidsregio’s hebben hun noodverordening daarop ook aangepast. Er zijn verschillen tussen wat wordt toegestaan door de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland.

De maatregelen in de noodverordening gelden voor iedereen; inwoners, bedrijven, instellingen, verenigingen, etc. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u zich aan de maatregelen houdt.

Borne valt onder de Veiligheidsregio Twente en dient zich dus aan hun noodverordering te houden. U vind die hier