VVD wil Flitspalen in Zenderen

De aanwezige drempels remmen de snelheid onvoldoende af.

Het verkeer vanuit Albergen rijdt met grote snelheid Zenderen binnen. De
aanwezige glooiende drempels remmen de snelheid onvoldoende af waardoor een te hoge snelheid mogelijk blijft. Voor de huizen die aan de Albergerweg staan levert dit gevaarlijke situaties op. Daarom vraagt de VVD fractie of het college bereid is een flitspaal te bepleiten in het driehoeksoverleg met het OM en de politie.

In een brief aan het college stelt Leo Graafhuis dat de leefbaarheid en veiligheid van de woonkern van Zenderen onder druk staat, vanwege het vele (voornamelijk doorgaande) gemotoriseerde verkeer op de N743 en N744. Beide provinciale wegen komen samen in de kern van Zenderen. Door de vaak hogere snelheid, dan de toegestane 50 km, waarmee
wordt gereden, is sprake van een verkeersonveilige situatie op dit gedeelte van de Albergerweg tussen de Hoofdstraat en de Prinsenweg. Meer dan eens presteren automobilisten het ook nog op dit weggedeelte elkaar in te halen, hetgeen extra gevaarlijk is vanwege de overstekende schoolgaande kinderen en de aanwezige uitritten.

Het verkeer dat vanuit Almelo en Borne komt wordt afgeremd door respectievelijk chicanes en verkeerslichten. Het verkeer komend vanuit Albergen heeft alleen een drempel. Het zal nog jaren duren voordat er een einde aan de verkeersproblematiek in Zenderen komt. Vandaar dat de VVD pleit voor een snellere oplossing. Een flitspaal op de Wierdensestraat in Almelo, leverde in 2019 maar liefst 16.227 bekeuringen op en bleek uiteindelijk te helpen. Als de flitspaal niet mogelijk is vraagt de fractie ook om periodieke gerichte snelheidscontroles in het overleg te bepleiten en daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Ook zouden er duidelijke borden met 50 Kilometer erop geplaatst moeten worden. Dit is niet verplicht maar vanuit Almelo staan die wel aan de weg geplaatst. WA

tekst en foto met dank aan de week van borne