VIDEO Politiek Beraad 7 mei 2020

Kijk hier het politiek beraad van 7 mei 2020 terug. Beeldmateriaal met dank aan gemeente Borne.

Borne Politiek Beraad 7 mei 2020

AGENDA POLITIEK BERAAD
Donderdag 7 mei 2020 19.30 uur digitaal
Nr. Tijdsindicatie Onderwerp Behandeling raad


 1. 19.30 uur

Opening en vaststellen agenda


 1. 19.30 uur

Concept besluitenlijst Politiek Beraad 3 maart 2020


 1. 19:30 uur

Mededelingen vanuit college

 1. 19:30 uur
  Kredietvoorstel aankoop Asielzoekerscentrum aan de Bornerbroeksestraat 103
  Portefeuillehouder: wethouder Kotteman
 2. 20.15 uur
  Aanwijzing lokale publieke media-instelling gemeente Borne 2020-2025
  Portefeuillehouder: wethouder Velten
 3. 21.00 uur
  Middelen voor Programma Organisatie – Basis op orde
  Portefeuillehouder: burgemeester Pierik
 4. 21.30 uur
  Rondvraag (twee dagen voor aanvang vergadering indienen)
 5. 21.40 uur HAMERSTUKKEN (vragen vooraf schriftelijk indienen. Indien bespreking wenselijk is wordt deze doorgeplaatst naar een volgende vergadering)

8.1
Beschikbaar stellen middelen verankering overheidsparticipatie
Portefeuillehouder: burgemeester Pierik

8.2
Privacybeleid Borne 2019
Portefeuillehouder: burgemeester Pierik

8.3
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening Albergerweg 19
Portefeuillehouder: wethouder Mulder

8.4
Tarieven 2020 Gemeentelijke sportaccommodaties
Portefeuillehouder: wethouder Mulder

8.5
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling en lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties voor Omgevingsdienst Twente Portefeuillehouder: wethouder Kotteman
12-05-2020

Namens het presidium, Jan de Vries (voorzitter)

Ter kennisname aan de gemeenteraad:
a. Stand van zaken Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Borne-Haaksbergen-Hengelo
b. Jaarverslag archiefzorg en -beheer 2019
c. Plan van Aanpak voor inpassingsstudie regionale randweg
d. 23.374 bomenplan
e. Informatie RES-Twente en Energievisie Borne
f. Jaarbericht Veiligheid 2019
g. Jaarverslag VTH Borne 2019
h. Verslag 2018-2019 en werkplan 2020-2021 Rekenkamercommissie Borne
i. Maatregelen t.b.v. zorgcontinuïteit i.v.m. corona
j. Maatregelen overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
k. Memo aan de raad inzake Concept Regionale Energiestrategie Twente (RES-Twente)
l. Interbestuurlijk toezicht 2020
m. Pilot “Gastheerschap op het Station”


Een productie van RTV Borne, powered by 1Twente
Beeldmateriaal met dank aan gemeente Borne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *