VIDEO NEO Passend Voetbal is voor iedereen

NEO Passend voetbal is meer dan alleen sporten.

Ze moesten de langste adem hebben, de spelers van NEO Passend voetbal. Terwijl de jeugd in mei weer mocht gaan sporten, zaten zij nog op de reservebank. In juni was het dan eindelijk zover en mocht de groep enthousiaste voetballers weer het veld op. Coördinator NEO Passend Voetbal Angélique Koedijk reageert: “De reacties op het goede nieuws waren uitbundig. Bijna drie maanden konden ze door de coronacrisis niet trainen. Dat was verschrikkelijk voor ze.”

Neo besloot in mei nog even te wachten voordat ze haar spelers het veld op liet gaan. De leden van NEO Passend Voetbal behoren tot de risicogroep en zijn om deze reden kwetsbaar voor het coronavirus. Nadat de club veiligheidsmaatregelen had getroffen kon na goed overleg met ouders, opvoeders en deelnemers het voetbalseizoen hervat worden. De sporters stonden te popelen. “Passend voetbal is meer dan bewegen en sporten. Een deel van de groep komt hiermee ook uit een isolement”, vertelt Koedijk.

NEO Passend Voetbal is er voor jongens en meiden, vrouwen en mannen tussen de negen jaar en veertig-plus, die om allerlei redenen niet in een regulier team kunnen voetballen. De coördinator: “Het is een gemengde groep van jong tot oud. Voetbal is de verbindende factor, daarnaast zien de leden elkaar ook en worden er allerlei activiteiten georganiseerd.”

In 2012 heeft RKSV NEO G-voetbal geïntroduceerd en acht jaar later, bestaat het G-voetbal, dat nu Passend Voetbal heet, uit een jeugdteam en twee seniorenteams. Koedijk:”Elke week trainen hier ongeveer veertig sporters en het ledental stijgt elk jaar. Als club vervullen we een belangrijke behoefte voor mensen met een beperking. In acht jaar tijd hebben we veel bereikt, dat is iets om trots op te zijn!”

Camera: Rafael Bisaku
Interview: Kim Nijenhuis
Montage: Mohammad Alhwedi
Tekst: Pauline Idzerda
Een productie van RTV Borne, powered by 1Twente.