VIDEO Interview Frans Edelijn wijkvereniging Stroom Esch

De wijkvereniging houdt een lange zomerstop.

Sinds 12 maart zit Nederland in een intelligente Lockdown, wat voor de wijkvereniging Stroom Esch betekende: direct stoppen met alle activiteiten. Een van de reden was dat hoofdzakelijk de oudere inwoners van de wijk gebruik maken van het wijkgebouw.

Alle groepen die gebruik maken van het wijkgebouw vonden het erg jammer maar zagen de noodzaak ervan wel in. Iedereen was zich terdege bewust van het feit dat verder gaan geen optie was. Het gevaar voor besmetting van Covid 19 was veel te groot voor de bezoekers.

Volgens de voorzitter zijn er vanuit de groepen die gebruikmaken van het wijkgebouw nog niet veel signalen gekomen voor een eventuele herstart van activiteiten. Wel is de maandagochtend gym groep weer gestart, maar dan buiten. En ook het eetpunt, een activiteit van Wijkracht, is weer gestart.

Landelijk komt vanuit de ruststand nu alles langzaam weer in beweging. Heeft het bestuur van de wijkorganisatie al nagedacht over ook een eventuele herstart? Frans Edelijn geeft aan dat het seizoen min of meer afgelopen is. Omdat het over het algemeen de ouderen zijn die gebruik maken van de gebouwen, zijn de activiteiten rond deze tijd van het jaar eigenlijk al gestopt omdat deze groep dan vaak op vakantie gaat.

Op het moment mogen we weer op een terrasje iets drinken. Zou zo iets ook mogelijk zijn voor de groepen die gebruik maken van het gebouw zodat er niet teveel mensen tegelijk aanwezig zijn? Te denken valt onder andere aan het Repair café. Reserveren via een speciaal telefoonnummer of in kleine groepen biljarten, groepen van 2 tot 4 personen?

Probleem bij bijvoorbeeld het Repair Café is dat dat ook een zeer sociaal gebeuren is. Mensen komen ook langs om een praatje te maken en een kop koffie met elkaar te drinken.

Daarom heeft het bestuur van Stroom Esch besloten om tot 1 september gesloten te blijven en na de vakantie verder te kijken.

Is er nog speciaal contact geweest met de ambtenaren van de gemeente Borne in verband met een speciale subsidie voor handdoekjes of bijvoorbeeld extra geld voor aanschaf van handgel?

Er is geen tot weinig contact met de gemeente, omdat alle activiteiten stil liggen. Ook het onderlinge contact binn ehte bestuur beperkt zich tot telefoontjes en appen, omdat ook een deel van de bestuursleden tot de risicogroep behoort. Subsidie voor extra papieren handdoeken, zeep of handgel is verder ook niet nodig, omdat de wijkvereniging “voldoende vlees op de botten heeft”.

Er is al aangegeven dat ouderen geen gebruik maken van het gebouw in de maanden mei tot september. Maar worden er in die maanden wel activiteiten georganiseerd voor kinderen en of jongeren? Dit omdat er van deze leeftijdsgroep weinig tot geen besmettingen bekend zijn.
Frans Edelijn geeft aan dat de wijkvereniging geen vaste activiteiten heeft voor de jeugd. Vanuit de gemeente wordt gestimuleerd om dit centraal te doen, met name ook in het Kulturhus.

Zou een te afwachtende houding kunnen betekenen dat er vrijwilligers afhaken?
De voorzitter geeft aan daar niet bang voor te zijn. Hij heeft vanuit de achterban geen signalen gekregen dat dit zo is. Dat komt ook omdat bij Stroom Esch de vrijwilligers gekoppeld zijn aan een bepaalde activiteit.

Interview en tekst: Lilian Berends
Camera: Kim Nijenhuis
Montage: Michel van der Voort
Een productie van RTV Borne, powered by 1Twente