VIDEO Gemeenteraad 16-6-2020

Integraal verslag van de gemeenteraadsvergadering.

AGENDA

 1. richttijd OPENING, AGENDA EN BESLUITENLIJST
  1.1 19.30 uur Opening
  1.2 Vaststelling agenda
  1.3 Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 2 juni 2020
 2. ONTSLAG EN BENOEMING (zie agendapunt 6)
 3. INFORMATIE, VRAGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
  3.1 Informatie vanuit het college van B en W
  3.2 19.45 uur Vragen vanuit de raad (vooraf aanmelden bij de griffie)
  3.3 Lijst van ingekomen stukken
  3.4 Actiepunten- en motielijst
 4. DEBAT EN BESLUITVORMING Politiek Beraad
  Hamerstukken
  4.1 19.50 uur Het beschikbaar stellen van middelen voor de Energietransitie 09-06-2020
  4.2 Verzamelbesluit juni 2020 09-06-2020
  4.3 Toepassen coördinatieregeling op de realisatie van 12 woningen op het perceel Oude Almeloseweg 78 en de daarbij behorende ontwerpbesluiten in procedure brengen 09-06-2020
  Bespreekpunten
  4.4 19.50 uur Gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan Algemene herziening Borne en het vaststellen van het Beeldkwaliteitsplan 09-06-2020
  4.5 20.30 uur Opschorten voorbereiding Verbindingsweg en Instellen onderzoek naar alternatieve spooronderdoorgang 09-06-2020
 5. 21.15 uur OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN
  5.1 Afscheid Bram Donkers
 • Toespraak voorzitter van de raad
 • Toespraak nestor van de raad
 • Toespraak Bram Donkers

6 BENOEMING, ONTSLAG
6.1
Afnemen belofte van raadsadviseur/loco-griffier S. van de Graaf
6.2 Installatie raadslid mevrouw M.J. Zandjans onder gelijktijdig ontslag dhr. A. Donkers

 1. 21.30 uur SLUITING VERGADERING