VIDEO Borns Peil 1-5-2020: 1.Uitkomsten Burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’

Eind 2019 deed Borne mee aan de landelijke Burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’. Borne scoorde onder andere hoog op welzijn en zorg, onderhoud van de openbare ruimte en veiligheid. Over de relatie tussen de gemeente en inwoners was het rapport minder positief.

Borns Peil is hét 1,5 meter discussieprogramma van RTV Borne. Gasten uit de politiek, het maatschappelijk, sociaal en cultureel leven deel aan de discussie. Deze keer zijn dat Mieke Visser;fractievoorzitter van de SP, Karin Scholten; raadslid GB90 en Bo ter Braak; raadslid CDA. De discussie wordt geleid door Lukas Schoonhoven.

Eind 2019 deed Borne mee aan de landelijke Burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’. De peiling geeft een beeld van wat er leeft onder de burgers en waar de gemeente staat ten opzichte van andere gemeenten. Borne scoorde onder andere hoog op welzijn en zorg, onderhoud van de openbare ruimte en veiligheid. Over de relatie tussen de gemeente en inwoners was het rapport minder positief. Volgens de peiling daalde het vertrouwen in het gemeentelijk bestuur naar 38 procent in 2019. De samenwerking met burgers kreeg als rapprtcijfer een 5.9.

GB90 stelde hierover vragen aan het college, en noemde ondermeer:

  • Significant meer respondenten (i.r.t. 2017) geven aan weinig tot geen vertrouwen te hebben in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd en significant minder respondenten geeft aan dat zij vertrouwen heeft in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd.
  • Inzake de houding van de gemeente geven significant meer respondenten aan dat de gemeente o.a. onvoldoende toezicht houdt op het naleven van regels.
  • Significant meer respondenten geven aan dat zij vinden dat de gemeente niet doet wat ze zegt (zij zijn (helemaal) oneens met de stelling ‘gemeente doet wat ze zegt’).
  • Significant meer respondenten zijn het niet eens met de stelling dat inwoners en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren, de gemeente haar inwoners voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen betrekt en dat de gemeente luistert naar de mening van haar inwoners.
  • Minder respondenten vinden dat de gemeente heldere taal gebruikt.

Interview: Lukas Schoonhoven
Tekst en Montage: Pauline Idzerda
Een productie van RTV Borne, powered by 1Twente

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *