Uitlatingen Voedselbank Midden Twente vallen verkeerd in Borne

Wethouder Michel Kotteman is ‘not amused’ met het persbericht en het artikel in Tubantia over het opnieuw openen van de Voedselbank Midden Twente, waaronder ook Borne valt. Dat blijkt uit de brief die hij op 18 april hierover heeft gestuurd naar de gemeenteraad.

De wethouder schrijft in zijn brief lovend over de initiatieven de in de Bornse samenleving zijn ontstaan: “In Borne heeft Stacey Bosman en haar Dreamteam van de voetbalvereniging BVV Borne in een kort tijdsbestek en met veel enthousiasme een alternatief voor de voedselbank gestart. En met succes. Inmiddels voorzien zij, in nauwe samenwerking met het Noodfonds Borne (van de gezamenlijke kerken), 56 gezinnen en alleenstaanden wekelijks van een voedselpakket. [] De grote inzet van het team en omvang van alles wat door diverse bedrijven en particulieren geleverd wordt, waarmee mooie pakketten samengesteld kunnen worden, verdienen alle lof. Het organisatievermogen en enthousiasme in hartverwarmend: waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn.”

Kotteman stoort zich aan de indruk die gewekt wordt alsof de gemeente niet haar best heeft gedaan in de afgelopen periode om de uitgifte van voedselpakketten overeind te houden. Ook het feit dat de Voedselbank Midden Twente geen gebruik wil maken van het landelijke calamiteitfonds van Voedselbanken Nederland valt bij hem verkeerd:

“In alle drie gemeenten van het werkgebied van de VMT zijn die initiatieven [uit de samenleving, red] ook vanuit de gemeenten ondersteund. [] Ook ondersteunen wij met financiële middelen vanuit het Sociaal Fonds Borne. Alle inzet is erop gericht geweest om kwetsbare inwoners juist in deze tijd zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in hun dagelijkse levensbehoefte.

Bovenstaande maakt dan ook dat we ons niet herkennen in het beeld dat nu wordt geschetst in de berichtgeving vanuit de Voedselbank en dat wij met de nodige verbazing hebben gelezen in TCTubantia. Daarin wordt volstrekt geen recht gedaan aan de grote ambtelijke en bestuurlijke inzet.

Ook hebben wij in hetzelfde bericht met verbazing kennis genomen van het feit dat de Voedselbank Midden Twente kennelijk geen gebruik gaat maken van het landelijke calamiteitfonds van Voedselbanken Nederland. Dit calamiteitenfonds is juist door de landelijke overheid ingesteld, mede doordat veel gemeenten, waaronder Hengelo, Borne en Hof van Twente, daarop ook hebben aangedrongen en het is ingesteld om problemen als gevolg van Corona te kunnen oplossen.”

De wethouder heeft een en ander teruggekoppeld aan het bestuur van de voedselbank: “we hebben ze uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek met de drie betrokken wethouders uit Midden Twente. Doel is om de gang van zaken eerst onderling verder uit te spreken.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *