Twente Milieu controleert Bornse verpakkingencontainers

Verpakkingencontainers bevatten vaak nog veel afval dat er niet in thuis hoort

In enkele wijken in Borne controleert Twente Milieu deze week de verpakkingencontainers (de minicontainers met oranje klep) op vervuiling. In de verpakkingencontainers zit vaak nog veel afval dat er niet in hoort. Dit zorgt ervoor dat het afval bij de afvalverwerker Twence wordt afgekeurd en niet kan worden hergebruikt. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, het kost ook veel geld. Daarom wordt er de komende week extra gecontroleerd op de inhoud van de afvalcontainers. Wordt er afval in gevonden dat er niet in thuishoort, dan leegt Twente Milieu de container niet.

Weten wat er wel en niet in de verpakkingencontainer mag? Kijk op www.twentemilieu.nl/borne/afvalsoorten/verpakkingen.