Sylvia ter Koele nieuwe gemeentesecretaris Borne

Borne gaat terug naar een éénhoofdige directie.

Het college van B&W van de gemeente Borne heeft besloten om Sylvia ter Koele (60) met ingang van 1 juli 2020 te benoemen als nieuwe gemeentesecretaris van Borne. Gelijktijdig met dit besluit gaat de gemeente Borne ook terug naar een éénhoofdige directie en wordt de functie van directeur bedrijfsvoering, de plek die Sylvia ter Koele sinds enkele maanden bekleedde, opgeheven.

Ter Koele volgt Gertjan Rozendom op die onlangs te kennen heeft gegeven het stokje per 1 juli graag te willen overdragen. Sylvia heeft een diverse achtergrond en brengt veel kennis mee vanuit de samenleving naar de gemeentelijke wereld, waarin ze sinds 10 jaar op managementniveau werkzaam is. “Organisaties en mensen helpen om dromen en wensen te ontwikkelen en realiseren, ook wanneer dat wat lastiger lijkt, vind ik een prachtige uitdaging.”

Burgemeester Jan Pierik: “We werden door het onverwachte vertrek van Gertjan uitgedaagd om kritisch te kijken of we het juiste model hebben staan. We hebben en krijgen te maken met urgente vraagstukken en met het besluit om terug te gaan van een tweehoofdige naar eenhoofdige directie vergroten we de sturingskracht van de top van de organisatie. Sylvia ter Koele heeft in haar rol als directeur bedrijfsvoering laten zien dat ze de talenten bezit die onze organisatie nodig heeft. Bovendien kan zij voortbouwen op wat Gertjan voor deze organisatie heeft betekend.”

De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de benoeming van Sylvia ter Koele als nieuwe gemeentesecretaris.