Startsein jubileumjaar De Toet’nbloazers

Voor de Toet’nbloazers is stilzitten geen optie.

De Toet’nbloazers bestaan in 2021 55 jaar. Dit is in carnavalskringen een jubileumjaar. Zondag 30 augustus werd om 11.11 uur door de voorzitter van de jubileumcommissie Ronny Kollen het startsein gegeven van de verschillende activiteiten die de vereniging in de komende tijd zal ontplooien.

Hoe het carnaval komend jaar gevierd zal worden is door de coronacrisis op deze dag nog een groot vraagteken, maar voor de Toet’nbloazers is stilzitten geen optie. “We zoeken naar de mogelijkheden die wel kunnen”, aldus voorzitter Rob Wensink en president Raimund Roesink.

Voor de jubileumcommissie is het steeds weer bijschaven door de steeds wisselende coronaregels, Toch willen ze de band met de zeshonderd leden in stand houden en door verschillende activiteiten het contact met hen onderhouden.

De eerste activiteit afgelopen zondag was het rondbrengen van een klein flesje drank met op het etiket een QR code. Deze QR code konden de leden inscannen waarna om precies 18.00 uur op you tube het nieuwe logo, ontworpen door lid Martijn Asbroek van de Toet’nbloazers en een nieuw verenigingslied getoond werden. De geste werd enthousiast ontvangen en zo vaak gescand dat de verbinding er op een bepaald moment zelfs uit lag. Het lied werd door Erik Mulder geschreven en door Leonie Pol ingezongen, beiden ook lid van de Toet’nbloazers.

In het nieuwe logo staat 55 waarbij de 5 er uit ziet als een S, verwijzend naar de binding met Spanjaard dat in de geschiedenis van Borne een belangrijke plaats in neemt..

In zeven groepen van twee was het een drukke dag voor de vrijwilligers om de ruim 300 huishoudens te bezoeken en het cadeautje, uiteraard op gepaste afstand, te overhandigen.

Ondanks alle onzekerheid is de enthousiaste groep wagenbouwers alweer volop bezig met het bouwen van een carnavalswagen. “Mocht de carnavalsoptocht in Borne in 2020 niet door gaan dan maar in het jaar daarop. De jongens willen bouwen, het is hun hobby”, zeggen Wensink en Roesink eensgezind.

“Er is nog niet echt een beslissing genomen of het carnaval in Borne het komende jaar gevierd zal worden of niet. Mocht het wel doorgaan dan zal het zeker niet zo zijn als we altijd gewend zijn”, weet president Raimund Roesink.

Het al of niet doorgaan wordt beslist door de regionale burgemeesters en de Veiligheidsregio Twente die op de dag van verschijning van deze krant uitsluitsel zullen geven over het al of niet doorgaan van het Twentse carnaval. De Stichting Borns Carnaval, de overkoepelende organisatie van Bornse carnavalsverenigingen, is hierover nog in gesprek met burgemeester Perik.

tekst en foto met dank aan de bornse courant