Start inspraakronde Vloedbeltverbinding

Vanaf dinsdag 16 juni kan Borne meepraten over de Vloedbeltverbinding

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) regionale randweg (Vloedbeltverbinding). In de NRD staat de aanpak van de Milieueffectrapportage (PlanMER) beschreven. De PlanMER is het onderzoek dat Gemeente Borne, Gemeente Almelo en Provincie Overijssel gezamenlijk doen naar het nut en de noodzaak van een regionale randweg en de ligging daarvan. De NRD is vanaf dinsdag 16 juni in te zien. Betrokkenen worden uitgenodigd om te reageren.

Uit eerder onderzoek van Rijk, Provincie en Twentse gemeenten is gebleken dat een regionale randweg (projectnaam Vloedbeltverbinding) een oplossing kan bieden voor de verkeersdruk op de A1/A35 en het regionale wegennet in de kernen van Borne en Zenderen. Het gaat om een mogelijke doortrekking vanaf de zuidelijke randweg Borne naar de N743 (Almelosestraat) tussen Almelo en Zenderen. En mogelijk een doortrekking naar de N744 (Albergerweg).

Onderzoek
Omdat nieuwe infrastructuur gevolgen heeft voor onder andere landschap, leefomgeving en verkeer, wordt er zorgvuldig onderzoek gedaan. Te beginnen met een PlanMER (Milieueffectrapportage), die wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Sweco. De aanpak hiervan is beschreven in de NRD.

Inbreng
Inbreng van eigenaren en bewoners in het betreffende gebied is belangrijk. Hen wordt gevraagd wat ze van de aanpak vinden en ze worden opgeroepen om suggesties en opmerkingen met het projectteam te delen. De NRD is tot en met maandag 27 juli digitaal te vinden op www.borne.nl/samenleving/projecten/vloedbeltverbinding. De hoofdpunten uit de NRD zijn weergegeven in een publiekssamenvatting, te vinden via dezelfde link.

Geen bijeenkomst, wel maatwerk
Normaliter zou er een bijeenkomst voor betrokkenen zijn georganiseerd om tekst en uitleg te geven over de NRD. Gezien de maatregelen rondom het coronavirus kan op afspraak een toelichting worden gegeven.