Semi-openbare horeca Weleveld golf verlengd

Het college van burgemeester en wethouders verlengt de vergunning van Weleveld Golf in Zenderen met maximaal 1 jaar. Op 1 juni 2020 loopt de proefperiode af die de gemeente en golfbaan ’t Weleveld in een gezamenlijk convenant waren overeengekomen.

De gemeenteraad zal pas na 1 juni 2020 een beslissing nemen over een mogelijke verruiming van het bestemmingsplan. Om de tussentijd te overbruggen heeft het college besloten de proefperiode te verlengen tot minimaal het moment dat de raad een richtinggevende uitspraak heeft gedaan en deze geëffectueerd is. Deze verlenging geldt maximaal voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid van (weer) een extra tussentijdse verlenging.

Het afgelopen jaar heeft de horeca op ’t Weleveld gefunctioneerd als ‘semi-openbare’ horeca. Het is steeds de intentie geweest deze situatie te continueren tot het moment dat de raad een definitief besluit zou nemen over de toekomst. Door te besluiten tot verlenging, wordt duidelijk dat het college haar kant van de afspraken uit het convenant wenst te continueren. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat het college het standpunt inneemt dat, gedurende de tijd van de verlenging, de horeca op ’t Weleveld, wat betreft de Corona-regels en de mogelijke gefaseerde versoepeling, gelijkgesteld wordt met reguliere horeca.

Andere regels horeca en sportkantines
De horeca op ’t Weleveld dreigt na 1 juni in een vacuüm terecht te komen als niet wordt besloten tot een verlenging, temeer nu voor horeca en sportkantines, naar verwachting, andere regels zullen gelden na 1 juni 2020 i.v.m. de Corona-maatregelen. Reguliere horeca zal na 1 juni 2020 weer gefaseerd mogen openen, terwijl voor sportkantines de datum van 1 september 2020 is genoemd. WA

foto en tekst met dank aan de week van borne