RTV Borne stapt uit samenwerkingsverband RMC Twente

“Dit biedt nieuwe kansen om verbindingen aan te gaan met andere organisaties en omroepen in Borne en Twente.”

Samen met de lokale omroepen uit Almelo en Haaksbergen heeft RTV Borne besloten om de samenwerking met het RMC Twente te beëindigen. De drie omroepen zijn van mening dat zij hun taken in hun eigen verzorgingsgebied beter op eigen kracht uit kunnen voeren en dat er te weinig toegevoegde waarde is te behalen uit de samenwerking binnen het RMC Twente. Het einde van de samenwerking betekent concreet dat de drie lokale omroepen vanaf nu hun volledige radioprogrammering zelf zullen gaan invullen, terwijl tot nu toe dagelijks gebruik gemaakt kon worden van de gezamenlijke programma’s die onder de naam 1 Twente voor het RMC Twente geproduceerd werden. Voor wat betreft de sociale media verandert er niets. En de televisie uitzendingen van RTV Borne zullen via het kanaal van omroep Almelo uitgezonden gaan worden. Dit kanaal is ook in Borne te ontvangen.

Het RMC (Regionaal Media Centrum) Twente werd in 2012 door tien van de elf Twentse publieke lokale omroepen opgericht. Het doel was samenwerken en professionalisering op redactioneel en technisch gebied, zonder te fuseren tot één grote Twentse omroep. Elke omroep werkte vanuit zijn eigen locatie en probeerde waar mogelijk de krachten te bundelen met de collega’s.

Eerder haakten al vijf omroepen af bij het RMC om eigen beweegredenen, maar Haaksbergen, Almelo en Borne hielden vol. Tot 2019 bood het RMC voor hen voldoende mogelijkheid om gezamenlijk programma’s te maken voor radio en TV. Dit duidelijke pluspunt van het samenwerkingsverband werd in het laatste jaar echter structureel afgebouwd. Bovendien waren er recentelijk bestuurlijke en beleidsmatige ontwikkelingen waarbij het samenwerkingsverband meer het karakter dreigde te krijgen van één grote Twentse fusie-omroep. En dat is niet wat de omroepen voor Borne, Almelo en Haaksbergen voor ogen stond.

Het besluit om te stoppen met het RMC Twente betekent niet dat de omroepen voor Almelo, Borne en Haaksbergen nu individueel verder zullen gaan. Integendeel! RTV Borne directeur van der Voort zegt hierover: “Wij blijven facilitair samenwerken en zullen ook waar dat kan samen programma’s maken. Bovendien bieden de ontwikkelingen nieuwe kansen om ook verbindingen aan te gaan met andere organisaties in Borne en andere lokale omroepen in Twente.”

Onlangs besloot de gemeenteraad in Borne dat de zendmachtiging naar Borne Boeit moest gaan. Met deze beslissing, waarbij de stemming slechts met één stem in het voordeel van dit medium uitviel, brengt de raad advies uit aan het Commissariaat voor de Media. Dit orgaan kent uiteindelijk de zendmachtiging toe en heeft tot nu toe nog steeds geen uitspraak gedaan.

RTV Borne wacht de uitspraak van het Commissariaat niet af. Van der Voort: “RTV Borne gaat hoe dan ook door. Als we de zendmachtiging kwijtraken zal het financieel heel moeilijk worden en we zullen dan ook onze etherfrequentie voor de radio uitzendingen kwijt raken. Maar we zijn druk bezig met het vinden van oplossingen! Ons bereik via alle kanalen stijgt gestaag. En ondanks de keuze van de gemeenteraad, kunnen wij gelukkig ook de afgelopen maanden over een steeds groter wordende en enthousiaste groep vrijwilligers beschikken en dat sterkt ons. Wij investeren veel in het leggen van contacten met wijkverenigingen, basisscholen en andere instellingen in Borne om zo dicht mogelijk bij de mensen te komen. Dat is onze basis en daarop bouwen we verder!’’

tekst en foto met dank aan Annemarie Haak Bornse Courant