Ria Doornbusch vlog 17-5-’20 Leegte of toch niet?

Na de viering op de zondagochtend in een lege kerk nog even terug in de leegte, of toch niet?

Een hartelijke groet,
Ria Doornbusch
Pastoraal werkster bij Parochies de Goede Herder, Heilige Geest, Jacobus en Johannes in Borne.