Raad adviseert: Zendmachtiging naar Borne Boeit

De gemeenteraad heeft dinsdagavond 2 juni besloten dat de zendmachtiging in Borne naar BorneBoeit gaat.

Een dezer dagen ligt het advies op het Bureau van het Commissariaat voor de Media. Wie moet in Borne volgens de gemeenteraad in aanmerking komen als de lokale publieke media-instelling met zendmachtiging en vijf jaar lang een subsidie van 13 mille?

De gemeenteraad boog zich dinsdagavond 2 juni in een online raadsvergadering over de zaak. Het werd nipt Borne Boeit: 10 voor, 9 tegen. Voor stemden GB90, VVD, BorneNu en Jan de Vries van GL/PvdA. Tegen stemden de raadsleden van CDA, D66, Voor Borne, SP en Bram Donkers van GL/PvdA.

Voorafgaand aan de raadsvergadering onderzocht een speciaal ingestelde werkgroep of er een basis van vertrouwen voor samenwerking tussen de twee organiaties was. Nee, luidde de conclusie. Waarom niet? De beweegredenen blijven binnen de werkgroep.

Waar de tijdens de raadsvergadering de een ondermeer sprak over trekken aan een dood paard, een (duivels) dilemma, dat RTV Borne voldeed en voldoet aan de eisen voor radio en tv en het maatschappelijk actief zijn en het ontbreken van een Borne mediabeleid, prees de ander de bereikbaarheid (voor jongeren), de snelheid en het toereikender adequate aanbod van Borne Boeit.

Bestuur en medewerkers van RTV Borne feliciteren BorneBoeit met de keuze van de raad. Het aanbod dat gedaan is om samen te werken zodat de inwoners van Borne zo optimaal mogelijk bediend zullen worden blijft staan. Voor RTV Borne zelf betekent het besluit van de raad dat het heel lastig zal worden om de activiteiten op het gebied van radio en televisie te continuëren. De organisatie is uitermate gemotiveerd om door te gaan, mede ook omdat er de afgelopen periode enorm veel steunbetuigingen zijn gekomen vanuit alle geledingen van de Bornse samenleving.

Wordt vervolgd.