Praat mee over onder andere wateroverlast, hittestress en droogte!

Meld u aan voor het BornePanel.

Hoe denkt u als inwoner over de gevolgen van extremer weer, zoals wateroverlast, hittestress en droogte? Wat vindt u bijvoorbeeld wel of niet acceptabel als het gaat om de effecten en risico’s hiervan? Dat hoort gemeente Borne graag. Meld u daarom aan voor het BornePanel en praat gemakkelijk mee aan de hand van stellingen.

U kunt zich nu aanmelden voor het BornePanel. Vanaf 25 maart ontvangt u dan via de mail een link naar de vragenlijst. Blijft u aangemeld dan ontvangt u een aantal keer per jaar digitaal een vragenlijst over gemeentelijk beleid en ontwikkelingen binnen de gemeente. Resultaten van de onderzoeken worden gebruikt bij het maken van beleid en het nemen van besluiten. Praat mee dus! Alle inwoners uit de gemeente Borne vanaf achttien jaar kunnen lid worden van het BornePanel.

Nederland in 2050: waterrobuust en klimaatbestendig

De vragenlijst is onderdeel van het landelijke DeltaProgramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), waarin alle projecten en maatregelen staan die ervoor moeten zorgen dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht.

Meld u aan voor het BornePanel

Wit u meer weten over de effecten van wateroverlast, hitte of droogte in uw straat of op perceelniveau ga dan naar de website van Groenblauw Twente

Volg het nieuws uit Borne

Een productie van RTV Borne