Pastorie St. Stephanuskerk verkocht aan drie Bornse ondernemers

door Annemarie Haak

Drie Bornse bedrijven hebben samen de pastorie van de St. Stephanuskerk aangekocht om er hun kantoren te vestigen. Vanuit het bisdom is de goedkeuring verleend en de koopovereenkomst is inmiddels getekend. Rest nog een bestemmingswijziging die veranderd moet worden van woonbestemming in kantoorbestemming. De aanvraag ligt momenteel bij de gemeente, maar omdat het hier gaat om een Rijksmonument kan de goedkeuring enige tijd op zich laten wachten.

De pastorie werd gebouwd in 1887-1888 min of meer tegelijk met de St. Stephanuskerk. Het is een imposant gebouw dat in de bloeitijd van de parochie aan een pastoor en drie kapelaans onderdak verschafte. Cultuur- architectonisch bezien is het een beeldbepalend pand met gigantische uitstraling, kenmerkend voor de tijd waarin het gebouwd werd.

De laatste tijd werd het huis echter nog slechts door één persoon bewoond. Na pastor Bosch, die er met zijn huishoudster woonde, betrok Pastor Theo van der Sman het pand en na hem pastor Nowarra. Sinds het vertrek van de laatste geestelijke stond het gebouw leeg. De kosten voor onderhoud gingen echter gewoon door. Een enorme last voor het kerkbestuur, aldus Kees Veringmeijer, locatievoorzitter van de parochie. Vandaar dat er intern overlegd werd wat de beste optie zou kunnen zijn verhuren of toch verkopen. Het werd uiteindelijk het laatste.

Met respect en eerbied behandelen.

Frank Exterkate, Machiel Hogeterp, (INvizier en NextGen) en Rob Meulenkamp (Rotect) gaan hun kantoren in de pastorie vestigen. INvizier richt zich op Executive Search & Interim Management bij organisaties. NextGen is een detacheringsbedrijf voor hoog opgeleide professionals in Operations & Supply Chain. Rotect heeft mechanische monteurs in dienst die zich bezig houden met het onderhoud aan gas- en stoomturbines en compressoren op het gebied van olie, gas en chemie. De bedrijven werken veelal op locatie en zullen alleen hun kantoor in de pastorie onderbrengen. Hiervoor zal het pand aangepast moeten worden. Dat zal echter voornamelijk de binnenkant betreffen. Het betreft hier immers een Rijksmonument en dat betekent dat de buitenkant moet blijven zoals het nu is. ‘’We zullen het gebouw met eerbied en respect behandelen en de authentieke details behouden’’, verklaart Frank Exterkate. ‘’We willen zelfs proberen om het duurzaam te verbouwen. We zijn hiervoor in overleg met gespecialiseerde bedrijven.

De garages en de tuin zijn wel in de koop meegenomen met die restrictie dat de kerk de tuin maximaal tien keer per jaar mag gebruiken. Onder meer voor een buitenviering of een andere activiteit vanuit de kerk. ‘’Tot nu toe werd de tuin onderhouden door vrijwilligers, maar die zijn inmiddels ook op leeftijd en er dienen zich geen vervangers aan.’’ De voortuin zal worden ingericht als parkeerplaats voor zo’n tien auto’s. Een strook rondom de Stefans Hof blijft eigendom van de kerk, zodat men voor onderhoudswerkzaamheden bij het pand kan komen. Het kerkbestuur is blij met de verkoop. ‘’Het blijft een rustige plek, omdat deze bedrijven voornamelijk buitenshuis werken. Er zal dus weinig overlast zijn voor de omgeving.’’ De gemeente verwacht dat er zo’n zes tot tien weken mee gemoeid gaan om de bestemmingswijziging gedaan te krijgen. Daarna kunnen de nieuwe eigenaren aan de slag.

tekst en foto met dank aan de Bornse Courant

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *