Opnieuw extra geld voor laptops en onderwijs op afstand

Minister Slob (onderwijs) trekt nog eens 3,8 miljoen euro uit om leerlingen te ondersteunen die thuis lessen volgen maar hiervoor geen laptop of tablet tot hun beschikking hebben. Daarmee kunnen 11.500 leerlingen in het basisonderwijs, mbo en voortgezet onderwijs worden ondersteund. Met de 2,5 miljoen euro die de minister eind maart beschikbaar stelde, werden al bijna zevenduizend leerlingen aan een laptop of tablet geholpen.

Grotere vraag naar apparatuur
SIVON, de ict-coöperatie van schoolbesturen die de apparatuur regelt, kreeg hiervoor de afgelopen weken meer aanvragen binnen dan ze aan laptops en tablets had ingekocht. Ook andere initiatieven om gebruikte laptops te verzamelen en te verdelen onder kinderen, boden nog onvoldoende soelaas.

Naar verwachting kunnen met het extra geld alle ingediende aanvragen worden ingewilligd. Uitgangspunt blijft hierbij dat eerst scholen en gemeenten kijken hoe ze kunnen ondersteunen en dat SIVON waar nodig bijspringt. Van schoolbesturen wordt dan een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *