Oplossing voor commotie over plaquette op begraafplaats Borne

De glazen plaquette wordt verplaatst.

Beeldhouwer Ruurd Hallema, Harry Baartman van de commissie Poortgebouw en wethouder Michel Kotteman hebben een oplossing voor de consternatie die is ontstaan tussen de kunstenaar van het monument voor het ongedoopte doodgeboren kindje en de commissie.

Hallema was ontevreden over de manier waarop in 2018 de glazen plaquette bij zijn monument is gepositioneerd. Na enkele gesprekken over mogelijke oplossingen is besloten de plaquette op een andere wijze te plaatsen.

Alle betrokkenen kunnen zich vinden in deze oplossing. Hiermee is een einde gekomen aan de commotie. Hiermee belooft het Gedenkpark Borne in combinatie met de realisatie van het nieuwe ontvangstgebouw een nog completer en mooier te worden.