Ook de Bornse Joden worden vermeld op het grote Holocaust Namenmonument

Mede dankzij alle gulle gevers blijft de Joodse gemeenschap in herinnering bestaan.

Stolpersteine liggen er al, maar nu krijgen de 74 gedeporteerde en vermoorde Joodse medeburgers ook nog een vermelding op het grote Holocaust Namenmonument dat in Amsterdam gebouwd wordt. En dat dankzij de eenmansactie of liever gezegd, eenvrouwsactie van Marieke Voerman. Maar liefst anderhalf jaar lang heeft zij zich intensief ingezet om de benodigde 3700 euro bij elkaar te krijgen om 74 stenen te kunnen adopteren waarop de namen van de Bornse Joden komen te staan. “Het was een hele klus en ik ben wel eens wanhopig geweest als het niet lukte. Bovendien was er in het begin veel weerstand tegen de bouw van dit monument. Met name uit de omgeving van het Weesperstraatplantsoen, de locatie waar het monument gepland is.”

Het Holocaust Namenmonument bestaat uit een aantal muren, die van bovenaf vier Hebreeuwse letters weergeven die staan voor: In Herinnering aan. Op elk van de 102.000 stenen die voor dit monument nodig zijn, wordt een naam, geboortedatum en de leeftijd bij overlijden gegraveerd. De beroemde architect Daniel Liebeskind staat borg voor het ontwerp dat in het hart van het Joodse kwartier in Amsterdam zijn plek krijgt. De actie is opgestart door het Auschwitz comité als tastbare herinnering aan al die onschuldige mensen, die vermoord zijn. Gemeenten, particulieren, stichtingen of andere organisaties konden stenen adopteren voor 50 euro per stuk. Marieke Voerman, gefascineerd door alles wat zich in de Tweede Wereldoorlog afgespeeld heeft en met name de Jodenvervolging, besloot in haar uppie een crowdfundingactie op te zetten. Met hulp van Annette Evertzen, de initiatiefneemster van de Stolpersteine, kreeg ze de lijst met namen en achtergrondinformatie. Na een artikel in de Bornse Courant haalde ze de eerste 600 euro al binnen. Vervolgens doneerden de Rabobank en het Groothuisfonds samen 1000 euro. Jo de Leeuw, zelf een overlevende, ging met haar op bezoek bij basisschool de Vonder. Heel spontaan werd er een kleedjesmarkt opgezet en de volgende 500 euro kon bijgeschreven worden. Zelf probeerde Marieke bij ondernemers geld los te peuteren, ging ze op een vlooienmarkt staan, deed ze mee aan diverse activiteiten. Alles met als doel, zoveel geld inzamelen voor het monument. Corona gooide roet in het eten, maar stukje bij beetje werd alsnog het streefbedrag bereikt. Vanuit de gemeente werden vervolgens de laatste 700 euro geschonken.

Certificaat als bewijs

Onlangs is de bouw van het Namenmonument gestart. De eerste steen is gelegd. “Toen ik belde en meedeelde dat ik 74 stenen wilde adopteren, was het even stil aan de andere kant van de lijn. “Zoveel?” klonk het vervolgens.” Marieke kan er om lachen maar is ook heel trots dat ze het benodigde bedrag bij elkaar heeft gekregen. “We krijgen als bewijs een certificaat opgestuurd, waarop vermeld staat dat de namen van de Bornse Joodse slachtoffers een plek op het monument krijgen. Dit certificaat komt op een goed zichtbare plek te hangen, zodat iedereen het kan zien.” Met een voldaan gevoel kijkt ze terug op haar inzet.”

“Mede dankzij alle gulle gevers blijft de Joodse gemeenschap in herinnering bestaan. Deze mensen horen er ook bij!”

foto en tekst: Annemarie Haak
met dank aan de bornse courant