Inwoners Borne krijgen meer tijd om gemeentelijke belastingen te betalen

Inwoners die geen automatische incasso hebben afgesloten en hun gemeentelijke belastingen nog niet betaald hebben, krijgen daarvoor langer de tijd. Daarover krijgen zij persoonlijk bericht. Dat is besloten door het college van burgemeester en wethouders van Borne. Hiermee steunt de gemeente inwoners en ondernemers die het moeilijk hebben door de coronacrisis. GBTwente voert deze maatregel uit voor de gemeenten Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Twenterand.

Inwoners

Het gaat om openstaande aanslagen voor gemeentelijke belastingen met dagtekening 28 februari 2020. Die zouden voor 30 april betaald moeten zijn tenzij inwoners een automatische incasso hebben afgesloten. Wie géén automatische incasso heeft, krijgt nu eerst een betalingsherinnering in plaats van een aanmaning. Inwoners krijgen daarmee twee maanden langer de tijd om eventueel kwijtschelding aan te vragen of een passende betaalafspraak te maken. Hierdoor kunnen ze aanmaningskosten voorkomen. Inwoners om wie het gaat, krijgen hierover een brief thuisgestuurd. Eind juni wordt het gewone invorderingstraject weer opgestart.

Ondernemers

Eerder al werd bekend dat ondernemers voor gemeentelijke belastingen uitstel van betaling kunnen aanvragen tot 1 oktober 2020. Ze kunnen een verzoek tot uitstel indienen via de website van GBTwente.