VIDEO Interview met Harmke Willems

“De mensen in de bibliotheek zullen je missen…”.

“Kan je in het kort iets over je zelf vertellen”.
Mijn naam is Harmke Willems, 65 jaar geleden geboren in Borne.
Ik woon samen met Evert in Hengelo, heb twee getrouwde dochters en een kleindochter.
Op 15 februari 1975 kwam ik voor 10 uur per week als “opruimhulp” in dienst bij de Openbare Bibliotheek Borne aan de Stationsstraat 72.
Het werk bestond voornamelijk uit het uitlenen, innemen en opruimen van boeken.

“Op welke manier werden dan nieuwe boeken ingeschreven?”
Van de nieuw aangeschafte boeken moesten kaartjes worden ingevoegd in catalogusbakken. De boeken die gereserveerd waren werden op kaartjes in een map gestoken, je moest dus heel veel onthouden en nazoeken. Ook werd er veel gebeld met klanten die te laat waren of als er een reservering binnen was gekomen. 2000 uitleningen per dag waren geen uitzondering, het was hard werken, ook fysiek. Kortom, allemaal handwerk. Daarna volgden nog een aantal andere uitleensystemen, tot het huidige volledig geautomatiseerde systeem waarbij de klant zichzelf helemaal zelfstandig kan redden.

“Kan je globaal aangeven wat het verschil in je functie is, vroeger en nu?”
Na het volgen van een aantal cursussen en opleiding tot Bibliothecaris en Leesconsulent is er veel veranderd. Waar ik me eerst voornamelijk bezig hield met het helpen van klanten en het opruimen, kwamen er steeds meer andere taken bij o.a.:

 • collectievorming wat inhield, het aanschaffen en afschrijven van boeken,
 • het geven van internetcursussen,
 • het organiseren van de jaarlijkse voorleeswedstrijden,
 • het, samen met de collega’s, organiseren van de Kinderboekenweek en andere activiteiten.
 • veel scholen c.q. klassenbezoeken,
 • collega’s en stagiaires begeleiden en inwerken.
 • ook ben ik een aantal jaren leidinggevende geweest bij de VVV-receptie.

“Jouw functie is dus in de loop van de jaren wel veranderd?”
Sinds enige tijd heb ik me bezig gehouden met het opzetten van:

 • bibliotheek op School,
 • het “Taalhuis”,
 • internationale koffieochtend,
 • het “Taalhuis junior”,
 • de Voorleesexpress en
 • boekstart in de kinderopvang,
  kortom, alles wat met taalontwikkeling te maken heeft. Voornamelijk voor de jeugd van 0 tot 12 jaar. Al deze taken vereisen zelfstandig kunnen werken, creativiteit, netwerken bouwen en kunnen organiseren, vaardigheden die bij mij passen.

“Hoe gaat het nu op de basisscholen?”
Inmiddels hebben bijna alle basisscholen in Borne een volwaardig geautomatiseerde schoolbibliotheek waarbij alle basisschoolleerlingen gebruik maken van deze schoolbibliotheek. De uitlening daarvan wordt op alle scholen verzorgd door bieb-ouders, -opa’s en -oma’s. Er wordt gebruik gemaakt van hetzelfde uitleensysteem als in de bieb in het Kulturhus, wat betekent dat je als bieb-personeel ook vanuit het Kulturhus in kunt loggen in de bibliotheek van de school.
Kinderen houden echt wel van boeken, je moet er alleen voor zorgen dat ze de juiste boeken aangereikt krijgen. De bieb- ouders, – opa’s en -oma’s en de leerkrachten spelen hierbij een grote rol. Ondersteuning vanuit de bibliotheek.

“Wat houdt “Taalhuis” eigenlijk in?”
“Het Taalhuis” stond vijf jaar geleden nog in de kinderschoenen met ongeveer 15 deelnemers vanaf 18 jaar. Inmiddels is er een stuurgroep opgericht en is er samenwerking met regionale organisaties en is het aantal deelnemers en vrijwilligers verviervoudigd. De verantwoordelijkheid voor het “Taalhuis” ligt nu, omdat er teveel op mijn bordje kwam, bij een collega. Dat geldt ook voor “Boekstart” in de kinderopvang, waarbij op alle kinderopvanglocaties een mini bibliotheek aanwezig is.

“Zijn Internationale koffieochtenden” nog steeds actueel?”
De Internationale koffieochtenden waarbij deelnemers met een andere moedertaal dan de Nederlands bij elkaar komen zijn bedoeld om met de Nederlandse taal bezig te zijn. Er worden taalspelletjes gedaan, drinken koffie, praten over het nieuws en maken soms uitstapjes naar musea enzovoort. Ook weer dankzij de inzet van trouwe vrijwilligers.

“Is de “Voorleesexpress” voor de allerjongste kinderen?”
De “Voorleesexpress” hoorde bij mijn takenpakket. Daarbij wordt door vrijwilligers bij gezinnen thuis voorgelezen aan kinderen tussen de 2,5 en acht jaar die aangemeld worden door de kinderopvang, de logopedie of het onderwijs. Een heel mooi project met de zeer gewaardeerde inzet van vele vrijwilligers.

“Waarom vind je het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met boeken?”
Wat ik heb willen bereiken met mijn werk is met name kinderen in aanraking te brengen met de rijkdom die het lezen je kan geven. Met het lezen van een mooi boek maak je je eigen film in je hoofd, je ziet voor je hoe de personages er uit zien en in welke omgeving het verhaal zich afspeelt. Daarom is een verfilmd boek vaak zo anders dan het verhaal dat je gelezen hebt. Ook kun je uit informatieve boeken heel veel kennis opdoen. Bovendien is de informatie die je uit boeken haalt veel betrouwbaarder dan veel informatie op het internet. Iedereen kan daar immers van alles plaatsen, ook als iets niet waar is, dat is soms lastig te onderscheiden. De kinderen die niet zo van lezen houden kunnen veel plezier beleven aan stripboeken of boeken met veel plaatjes. Het lezen gaat dan als vanzelf.

“Dan is er nog het project “Taalhuis Junior”?
De “Voorleesexpress” stopt als het kind 8 jaar. En het “Taalhuis” start pas vanaf 18 jaar. Maar juist de kinderen tussen de 8 en 18 jaar kunnen extra ondersteuning die hun geboden wordt binnen dit project heel goed gebruiken. Eén uur per week komen ze naar het Kulturhus waar, met een vrijwilliger, met de Nederlandse taal geoefend wordt. Ook hierbij weer spelletjes, oefenmateriaal, het praten over de feestdagen en Sinterklaas. De meeste kinderen en vrijwilligers beleven hier veel plezier aan en de kinderen gaan op school met sprongen vooruit.

“Het Kulturhus is onlangs verbouwd, heb jij in de renovatie van de bibliotheek een rol gespeeld?”
In 2019 heeft een rigoureuze verbouwing van het Kulturhus plaatsgevonden en mocht ik meedenken over inrichting van de bibliotheek en de plaatsing van de boeken. Dat vond ik een hele uitdaging die mij veel hoofdbrekens heeft gekost. Maar het resultaat is fantastisch. Borne heeft een heel mooie bibliotheek-huiskamer gekregen waar je prima kunt vertoeven. Met een actuele collectie en ruime openingstijden, volgens mij uniek in Overijssel.

“En Harmke, kort samengevat…?”
Het was een feest om zo lang in het Kulturhus gewerkt te mogen hebben. De hechte groep collega’s waar ik al die jaren lief en leed mee heb gedeeld, die allemaal al heel lang bij de Bibliotheek en het Kulturhus werken. Het vertrouwen dat ik van de directie heb gekregen. Alle kansen om me te ontplooien tot wie ik geworden ben. Alle medewerking van de talloze vrijwilligers en andere mensen in mijn netwerk, het is teveel om op te noemen en dankbaar voor te zijn.
Kortom, het was een mooie tijd waar ik met veel genoegen op terugkijk en die ik ook zal missen.
Nu een nieuwe fase met meer tijd voor mijzelf, mijn vele hobby’s, mijn gezin, familie en kennissen, ook dat waardeer ik zeer.

Camera: Jaimy Waanders
Foto: Jaimy Waanders
Tekst Lilian Berends
Een product van RTV Borne.