Imkers zijn belangrijk voor onze leefomgeving

Tijdens de open dagen van Floralia Borne legde imker Wim Broekman het belang uit van bijen en andere insecten voor een gezonde natuur.

Broekman heeft, naast de bijenkasten die hij thuis en elders heeft, ook op Floralia twee kasten staan. Deze bijen zorgen voor de bestuiving van de diverse planten daar.

Bijen die in een kast leven worden een volk genoemd en per kast zijn er tot wel 50.000 bijen. Deze bijen zijn de hele dag in de weer met het verzamelen van nectar. Voor een potje honing van 500 gram zijn wel 100.000 bijenvluchten nodig. Als je dit omzet naar afstand, dan moet één bij wel twee keer de wereld rond vliegen om een potje honing te vullen. Vandaar de grote hoeveelheid bijen in één volk. Als mens zou je zeggen vele handen maken licht werk. Per jaar levert elke kast circa 30 kilo oftewel 60 potten honing op.

De droge periodes in de afgelopen jaren hebben een negatieve invloed gehad op de honing productie. De nectar in de planten heeft water nodig en als het droog is bevat de plant minder water en dus ook minder nectar. Daarom is een goede waterhuishouding door de waterschappen ook van groot belang.

Imker Wim Broekman richt zich niet alleen op het houden van bijen, hij houdt zich ook bezig met “wilde planten”. Deze bloeien namelijk langer en kunnen beter tegen droogte, en daar hebben allerlei insecten weer baat bij. Broekman probeert nu zoveel mogelijk bermen en randen langs akkers in en rond de gemeente Borne om te toveren in een bloemenzee. Hierdoor kunnen insecten en ook vogels makkelijker hun voedsel vinden.

De wilde bloemen zijn volgens Broekman ook belangrijk in de strijd tegen de eikenprocessierups. De bloemen trekken veel insecten aan die de natuurlijke vijand van deze rupsen zijn. Voorbeelden zijn de graasvliegen en sluipwespen, die leggen hun eitjes in deze wilde bloemen en ze eten daar niet alleen de luizen op, maar dus ook de eikenprocessierupsen. Hiermee heb je twee vliegen in één klap, mooie kleurrijke bermen en bestrijding van de rupsen.

Als er meer biodiversiteit is, is dat niet alleen mooi voor de mens, maar ook beter voor het milieu. Ook de sterfte onder de wilde bijen wordt hier mee tegengegaan. Terwijl “kast” of honingbijen door de imker worden verzorgd, zijn wilde bijen solitair en zijn zij voor hun voedsel afhankelijk van bloemen en planten in de natuur.

In het verleden zaaide en plantte Broekman in het voorjaar. Maar daar is hij vanaf gestapt, omdat het voorjaar meestel droog is en de zaadjes aan de oppervlakte liggen waardoor ze snel uitdrogen. Tegenwoordig gebruikt hij het vochtiger en toch nog warme najaarsweer om te zaaien, zodat er ook het volgende jaar weer volop “wilde planten” zullen staan. Zaaien in het najaar is overigens ook veel natuurlijker. Bomen en planten verliezen in de zomer of het najaar hun zaadjes, die dan in het voorjaar pas ontkiemen.

Foto en tekst: Erna Binnendijk
Een productie van RTV Borne