Herplaatsing Eurobank in park Scholtenshof

De Bank van Knuif heeft een nieuwe locatie gekregen bij de ingang van het park Scholtenshof.

De Bank van Knuif (ook wel de Eurobank genoemd) die eerder in het centrum van Borne stond, op het binnenpleintje tussen de Bakkerssteeg hoek Nijstad, heeft een nieuwe locatie gekregen.

Vier jaar geleden werd het kunstwerk op de oorspronkelijke locatie onthuld door Tweede Kamerlid en geboren en getogen Bornenaar Pieter Omtzigt. Het was een monument voor oud geld en een herinnering aan de oude (Boerenleen)Bank van Knuif. De zitbank heeft een educatief karakter en is voorzien van afbeeldingen met bijna alle soorten munten en bankbiljetten, zodat men kan zien hoe geld er vroeger uitzag. De bank is ontworpen door Natasja Brands en is een idee van haar schoonvader, Bornenaar Gerard Morselt. Het moest een sociale functie krijgen op het plein: spelen, praten en zitten. En natuurlijk voor mannen die wachtten op hun vrouw, die binnen aan het winkelen was.

Met de herinrichting van het centrum, verdween echter ook de Eurobank uit het dorp. Maar het kunstwerk is nu herplaatst bij de ingang van het park Scholtenshof naast het gemeentehuis. Dit is een prominente, goed zichtbare locatie waar iedereen kan genieten van deze bank. Eerder stonden hier 3 andere zitbanken waarvoor nog een locatie voor herplaatsing wordt gezocht. De Eurobank is zo geplaatst dat er rondom de bank gelopen kan worden en mensen op beide kanten van de bank kunnen zitten. Woensdag 26 augustus 2020 werd de laatste hand gelegd aan de bestrating rondom de bank.

In het park Scholtenshof zijn diverse kunstwerken met verwijzingen naar de geschiedenis van de gemeente Borne te vinden, een passende locatie voor de Bank van Knuif. Jan Knuif, aan wie de bank is opgedragen, was een bankdirecteur die in het verleden veel voor Borne heeft gedaan.

Vanaf nu kunnen de Bornenaren weer als vanouds ‘Effen noar’n Knuuf hen’ (dit werd vroeger gezezegd als men naar de boerenleenbank ging die begin vorige eeuw mede is opgericht door de heer Knuif).

Foto: Jaimy Waanders
Tekst: Erna Binnendijk
Een productie van RTV Borne