Goedkeuring voor Lokaal Sportakkoord Borne

De VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) heeft onlangs het Lokaal Sportakkoord voor Borne goedgekeurd. In dit sportakkoord staan ambities beschreven. Samen met sport- en beweegaanbieders en sociaal maatschappelijke partners uit Borne is dit Lokaal Sportakkoord tot stand gekomen. Zij hebben samen bepaald hoe zij met elkaar de volgende ambities op het gebied van sport en bewegen willen bereiken:

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Topsport die inspireert

Bij de uitwerking van deze ambities is gekeken naar kansen en mogelijkheden van strategisch project ’t Wooldrik, waarbij sport, bewegen, ontmoeting, participatie en verbinding belangrijke kernbegrippen zijn.

Nu het akkoord is goedgekeurd kan er een stuurgroep en -per ambitie- een werkgroep worden opgericht. De stuurgroep zal bestaan uit vertegenwoordiging van de Blos, Borne Sport en de voorzitters van de drie werkgroepen. De werkgroep worden samengesteld uit vertegenwoordigers van sportverenigingen en maatschappelijke partners, ondersteund door Borne Sport.

Vanwege de coronacrisis is een feestelijke ondertekening van het Lokaal Sportakkoord Borne niet mogelijk. Zodra de coronacrisis het toelaat en we van start kunnen gaan met het uitvoeren van het Lokaal Sportakkoord plannen we wel een feestelijke kick-off. Uiteraard volgt daarover berichtgeving zodra een datum bekend is!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *