Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom draagt stokje over

Gertjan Rozendom stopt op 1 juli als gemeentesecretaris.

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom heeft besloten om zijn functie als gemeentesecretaris / algemeen directeur per 1 juli aanstaande neer te leggen.

Rozendom heeft de functie vanaf januari 2014 vervuld waarbij hij veel draagvlak heeft gevoeld binnen bestuur en organisatie. Burgemeester Jan Pierik verwoord het gevoel vanuit het gemeentehuis: “We vinden het ontzettend jammer dat Gertjan deze keuze heeft gemaakt, maar we begrijpen het ook.”

Rozendom: “De afgelopen jaren hebben veel van het ambtelijk apparaat gevraagd en dat zal ook voor de komende jaren gelden. Dat vraagt om andere stijl van leiderschap dan in 2014 bij mijn aantreden als gemeentesecretaris. Nu de gemeenteraad middelen beschikbaar heeft gesteld voor de verdere doorontwikkeling, er een interne programmamanager is aangesteld die daarvoor de lijnen uitzet en er een directeur bedrijfsvoering is aangetrokken om de interne beheersing verder op orde te brengen, voelt het dan ook als een natuurlijk moment voor mij om het stokje over te dragen.”

Gertjan Rozendom kwam eind 1989 in dienst bij de gemeente Borne. Bij de invoering van het dualisme in 2002 werd hij de eerste Bornse raadsgriffier. Die functie vervulde hij in combinatie met de functie van adjunct-secretaris.

Voor Rozendom lag de focus als gemeentesecretaris bij de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke opgaven op samenwerking met de inwoners, in lijn met het gedachtegoed van MijnBorne2030. De beoogde samenwerking op bedrijfsvoering binnen de Twentse gemeenten kwam niet van de grond. In 2019 startte daarom het verbeterprogramma ‘de Basis op Orde’. Door onder andere tekorten in het sociale domein en de gevolgen van de coronacrisis ontkomt de gemeente ook niet aan een
nieuwe ronde ‘keuzes voor Borne’.

Gertjan Rozendom draagt het stokje over, maar heeft er wel voor gezorgd dat er sinds 1 april 2020 een nieuwe organisatiestructuur staat. Met de teams als fundament en een 2-hoofdige directie met versterkte aandacht voor de bedrijfsvoering en vaste project- en programmaleiders die sturing gaan geven aan de belangrijke opgaven waar Borne de komende jaren voor komt te staan.