Extra steun voor ondernemers en zzp’ers


Urencriterium
Het urencriterium voor zelfstandige ondernemers wordt versoepeld. In de maanden maart t/m mei van dit jaar, gaat de Belastingdienst er van uit dat deze groep 24 uur per week heeft gewerkt, zodat zij de zelfstandigenaftrek niet verliezen.

Directeuren in dienst van hun BV
DGA’s mogen hun salaris tijdelijke verlagen, zodat zij minder belasting hoeven af te dragen.

Werkkostenregeling
Voor bedrijven wordt eenmalig de vrije ruimte in de werkkostenregeling verhoogd van 1,7 naar 3 procent. Dit is het deel van de totale loonsom binnen een bedrijf (met een maximum van 400.000 euro) dat belastingvrij aan het personeel uitgekeerd mag worden.

Verliesverrekening vennootschapsbelasting
Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. DGA’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
De minister van financiën komt ook de ondernemers met een hypotheek tegemoet die een betaalpauze voor rente en aflossing met de bank willen afspreken. Indien zij aflossingsplichtig zijn dienen zij normaal gesproken uiterlijk volgend jaar de betaalachterstand in te hebben gelopen. De regels worden aangepast zodat de achterstand over de resterende looptijd van de hypotheek mag worden uitgesmeerd. 

Al deze maatregelen moeten nog nader uitgewerkt worden.
Wij houden u op de hoogte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *