Dorpsraad Zenderen inventariseert hulp behoefteNu de coronacrisis behoorlijk heerst en voorlopig ook wel stand houdt, heeft de dorpsraad gemeend om eens te vernemen of er mensen zijn in Zenderen die hulp behoeven en of er vrijwilligers zijn, die hulp kunnen bieden. Immers, de dorpsraad is er voor de belangen van de inwoners van Zenderen. Met andere woorden: of de dorpsraad een platform kan zijn om vraag en aanbod bij elkaar te brengen in deze barre, wat bizarre  tijd.
Hieronder de tekst van de brief van de Dorpsraad over coronahulp Zenderen.Corona hulp in Zenderen                                                                        

Zenderen, 28 maart 2020

Beste Zenderenaren,

Het Corona virus en de daaraan verbonden maatregelen houdt/houden ook Zenderen in zijn greep. Wij hopen allemaal dat we deze crisis zullen overwinnen. Echter, ook al blijken de maatregelen succesvol, hoe langer het duurt, hoe meer we de gevolgen zullen merken.

Zenderen is een relatief klein dorp. Iedereen kent elkaar, veel families in één straat of wijk, actieve verenigingen. Het is dus te verwachten dat wij allemaal goed voor elkaar zullen zorgen. Toch kunnen sommigen uit de boot vallen. Een aantal inwoners heeft dan ook al voorgesteld om daar waar nodig hulp te bieden. In andere dorpen is dit soort hulp ook al tot stand gekomen. De Dorpsraad wil ook hier de mogelijkheden daartoe verkennen.

Laat ons weten:

  1. Of u mensen kent die extra hulp behoeven
  2. Welk soort hulp geboden zou moeten worden
  3. Wilt u ons helpen bij het opzetten van dit soort hulp. Wij doen hier ook een beroep op de jongeren, omdat die beter in staat zullen zijn hulp te leveren zoals het afleveren van boodschappen.

Graag uw hulpvraag/-aanbod, concrete voorstellen en ideeën melden via de mail: info@zenderen.nl

In de mail graag ook uw naam, uw adres en uw telefoonnummer vermelden. Wij zullen die gegevens uitsluitend gebruiken om eventuele hulp beter te organiseren.


Concreet voorbeeld van mogelijke hulp: de Sindron winkel is bereid boodschappen die telefonisch of per e-mail worden besteld gereed te zetten voor bezorging.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens de Dorpsraad Zenderen,

Jan Kruidenier (Voorzitter)

jckruidenier@hotmail.com

074-8528929

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *