De Vrienden van het Spanjaardgemaal kunnen eindelijk aan de slag

Europese subsidie maakt renovatie Spanjaardgemaal mogelijk.

De stichting Vrienden van het Spanjaardgemaal kan serieus werk gaan maken van de renovatie van het ‘Watermachientje’ nabij de T-splitsing van de Piepersveldweg en de Veldhuisweg in Borne.

Het oude Spanjaardgemaal pompte in de textielperiode het water uit de Deurningerbeek en vervoerde het via een buizenstelsel naar de textielfabriek van Spanjaard. Hier werd het onder andere gebruikt voor het wassen en bleken van het linnen. Het is een gemeentelijk monument en een belangrijk industrieel erfgoed in de gemeente Borne.

Europese subsidie

De stichting heeft de toekenning gekregen van de zogeheten ‘LEADER-bijdrage’. LEADER is een onderdeel van het overkoepelende ontwikkelingsprogramma voor het platteland vanuit de Europese gemeenschap, een subsidieprogramma dat is gericht op de ontwikkeling van het platteland in brede zin ten behoeve van de landelijke economie. Binnen het LEADER-project van het Spanjaardgemaal dragen de Europese Unie, de Provincie Overijssel, het Waterschap Vechtstromen en de gemeente Borne financieel hun steentje bij.

Nieuw leven

De in 2016 opgerichte stichting beoogt het cultuur-historische aspect van het gemaaltje nieuw leven in te blazen als herinnering aan de oude textielfabriek van Spanjaard. In dat kader stelde het Landschap Overijssel een werkplan op, dat moet leiden tot het herstel van de vijvers en de directe omgeving. Een tweede fase van het project behelst het herstel van het pompgebouw en de installatie van een vergelijkbare historische pomp. Ook de waterinlaten naar de pomp en de bassins moeten worden hersteld om weer gebruik te kunnen maken van de pompfunctie.

De locatie van het Spanjaardgemaal is al enige tijd geleden aangekocht door de gemeente Borne, dat het beheer van het ‘watermachientje’ en de vijvers voorlopig voor de duur van tien jaren uit handen geeft aan de stichting.

Die hoopt met de grondige renovatie ook een educatieve en een recreatieve waarde aan het Spanjaardgemaal te kunnen toevoegen. Zo zal bij het Spanjaardgemaal, gelegen aan het 372 kilometer lange Marskramerpad tussen Bad Bentheim en Den Haag, een Toeristisch Informatie Punt (TIP) worden ingericht met vier parkeerplaatsen en twee zitbanken.

Technisch projectleider

Wim van Ofwegen treedt op als technisch projectleider. De uit Alphen aan den Rijn afkomstige projectmanager is in zijn huidige woonplaats Borne betrokken bij diverse projecten. Van Ofwegen: “Ik heb als hts-er werktuigbouwkunde altijd in de techniek gezeten. Bovendien ben ik zeer geïnteresseerd in historie en vind ik het daarom heel leuk om dit traject van dichtbij te mogen meemaken.”

Ook diverse nieuwe vrijwilligers hebben de laatste weken de stichting laten weten graag bereid te zijn mee te werken aan de uitvoering van het project. De organisatie is daar zeer blij mee, maar hoopt dat nog meer vrijwilligers zich zullen melden. Ze is vooral naarstig op zoek naar een kandidaat voor de functie van penningmeester en naar bestuurlijke uitbreiding in het algemeen. Specifiek is er verder behoefte aan techneuten en in onderhoud gespecialiseerde personen met ervaring in het ontwerpen en installeren van een pompinstallatie, inclusief waterinlaten, omdat er weinig tot geen historische gegevens en tekeningen zijn en de stichting aankoerst op een zo authentiek mogelijke installatie.

Ook is er behoefte aan ‘handjes’ bij de renovatie en het groenonderhoud en het in een later stadium werken met de pompinstallatie. Het spreekt voor zich dat personen, die in het verleden al ervaring opdeden met het werken met het gemaaltje daarbij zeer welkom zijn.

Kandidaten kunnen zich melden bij voorzitter Valentijn Thuring via het e-mailadres valentijnthuring@gmail.com

kijk voor meer informatie op www.spanjaardgemaal.nl

foto: Rafael Bisaku
Een productie van RTV Borne