De Veste is nu al te klein voor basisschool de Vonder

Basisschool de Vonder heeft nu al 563 leerlingen.

De basisschool de Vonder is al uit haar jasje gegroeid. Ze moet gebruik maken van noodlokalen. In augustus start de school met de 23ste groep leerlingen. Dat zal in 2021 uitgroeien tot 25 groepen. “Daarmee zal ook het noodgebouw aan de Goudbes vol zijn en zullen we van het speellokaal in de Veste gebruik moeten gaan maken”, zo geeft schoolhoofdleider Alois Hilbers aan. De gemeente had net een voorstel klaarliggen om de aanvraag van de Stichting Brigantijn, waaronder de Vonder valt, te honoreren. Die aanvraag voorziet in de vergoeding van onderwijsleerpakketten voor de basisschool. Vorig jaar op 1 oktober had de Vonder al 499 leerlingen. Daarmee hadden ze recht op een vergoeding voor de 19e, de 20e en 21e groep. Voor deze groepen zijn onderwijspakketten nodig en die kosten in totaal € 49.672, -. Het college van B&W vraagt nu aan de gemeenteraad dit voorstel te accorderen.

Het bedrag is gebaseerd op de normbedragen die gehanteerd worden in de Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs. De normbedragen, per lokaal, die op basis van indexering zijn berekend door de VNG, zijn voor 2020 gesteld op 143,98 per m² bruto vloer. Bij de toekenning van de onderwijsleerpakketten van de Vonder is uitgegaan van een standaard bruto vloeroppervlak van 115m² per lokaal. Dit betekent dat de kosten voor een lokaal begroot zijn op € 16.558, -, voor alle drie de groepen dus samen € 49.673,10.

Betaald uit krediet

De gemeenteraad heeft al eens eerder rekening gehouden met een groei van de Vonder. Al in 2017 werd een krediet vastgesteld voor een onderwijsleerpakket om de groei van basisschool De Vonder te kunnen bekostigen. Het college stelt nu voor om de gevraagde middelen uit dit krediet te betalen, er zit nog € 112.500 in dit krediet.

Uitbreiding de Veste

Over twee jaar zullen de noodgebouwen plaats moeten maken voor bouwgrond. Hoe en waar de schoollokalen dan gesitueerd zullen worden is niet duidelijk. Er komt een grote woontoren nabij de Veste te staan. Verder zou de Veste nog uitgebreid kunnen worden om het lokalenprobleem op te lossen. Directeur Hilbers weet nog niet precies wat de beste optie zal zijn. “Natuurlijk is het fijn als alles in hetzelfde complex gerealiseerd kan worden. Wel willen wij de logistiek, zoals we die nu hebben ingevoerd, handhaven. Het vergt wel iets als 563 leerlingen dagelijks verplaatst moeten worden. Daarvoor hebben we nu een prima oplossing en die willen we graag handhaven”. Hilbers heeft inmiddels een team van ruim 40 medewerkers om zich heen om alles in goede banen te leiden en dat lukt nu prima.

Nieuwbouw Jan Ligthart en Oldhof

Op dit moment wordt er ook gewerkt aan de vervanging van de Jan Ligthart en ’t Oldhof, opgenomen in het plan van ‘t Wooldrik. De gevraagde voorziening voor deze nieuwbouw wordt opgeschort. Er is een krediet voor de vervanging beschikbaar gesteld ter grote van 2,5 miljoen euro, dit is vastgelegd in de meerjarenbegroting 2020-2023. WA

tekst en foto met dank aan de week van borne