De rechten en plichten van werknemers

Tijdens de coronacrisis zijn er veel vragen over wat uw rechten en plichten zijn als werknemer. Hieronder geven wij antwoorden op vaak gestelde vragen.

Kan mijn werkgever mij verplichten vakantie op te nemen omdat er nu onvoldoende werk is?
Nee, een werkgever mag zijn werknemer niet verplichten vakantie op te nemen. Is er door het coronavirus onvoldoende werk, of besluit de werkgever de zaak tijdelijk te sluiten? Dan moet de werkgever het salaris van zijn werknemers doorbetalen.
Een werkgever kan een werknemer wel verplicht ADV-uren laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is. Als schriftelijk is afgesproken dat de werkgever kan bepalen wanneer u ADV-uren moet opnemen, dan kan hij dat in dit geval doen.

Mijn geplande vakantie gaat niet door vanwege het coronavirus. Mag ik mijn vakantiedagen intrekken?
U kunt uw werkgever verzoeken om uw vakantie in te trekken. Alleen als uw werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft, mag hij dit verzoek weigeren. Zo’n belang is er bijvoorbeeld als hij al iemand anders heeft aangenomen om uw werk te kunnen doen. Een ander bedrijfsbelang zou kunnen zijn dat niet alle vakanties verschoven kunnen worden, omdat uw werkgever dan later in het jaar roostertechnische problemen gaat krijgen. Uw werkgever moet dit schriftelijk aantonen. Kan hij dit niet, dan kunt u gewoon gaan werken en behoud u uw vakantiedagen

Ik ben in een gebied waar het coronavirus heerst en er geldt een uitreisverbod. Moet ik extra vakantiedagen opnemen?
U krijgt uw opgenomen vakantiedagen niet terug. Maar wordt door het uitreisverbod of quarantaine uw verblijf in dat gebied langer dan de geplande vakantie, dan hoeft u geen extra vakantiedagen op te nemen. U volgt namelijk een opgelegde overheidsmaatregel. 
Gaat u op reis naar een risicogebied waarvoor al een negatief reisadvies was afgegeven in verband met het coronavirus, dan is dit uw eigen verantwoordelijkheid. In dat geval word uw langere verblijf verrekend met uw vakantiedagen of salaris.

Kan mijn werkgever mij verplichten naar mijn werk te gaan i.p.v. thuis te werken?
Overleg met uw werkgever of thuiswerken mogelijk is. Uw werkgever moet zorgen dat u een veilige en gezonde werkplek hebt en maatregelen nemen die de kans op besmetting reduceren.
Het is niet verstandig zomaar weg te blijven van je werk. Dit kan als ‘werkweigering’ worden opgevat. Als de werkgever vindt dat u niet kunt thuiswerken en hij aan alle voorwaarden – veilige en gezonde werkplek – heeft voldaan, dan kun je verplicht worden naar je werk te komen.

Kan ik verplicht worden om thuis te werken? 
Heeft u een baan die u ook vanuit huis kunt uitvoeren? Dan kan uw werkgever u daartoe verplichten.

Kan mijn werkgever mijn werktijden aanpassen? 
Ja, uw werkgever is opgeroepen om tot en met 6 april 2020 waar mogelijk de werktijden van werknemers te spreiden en dit kan betekenen dat uw werktijden worden aangepast. 

Moet ik naar het werk als een huisgenoot verkoudheidsklachten, koorts of last van benauwdheid heeft?
U moet thuis blijven als iemand anders in uw huishouden verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid heeft.
In overleg met de werkgever mag u eventueel wel thuiswerken. Als u zelf niet ziek bent en beschikt over de faciliteiten om thuis te werken, dan moet u zelfs gewoon werken. Wanneer de zieke huisgenoot noodzakelijke verzorging nodig heeft,kunt u een beroep doen op zorgverlof. 

Ik ben flexwerker en ik word werkloos. Wat moet ik doen?     
De regels voor werknemers die werkloos worden, veranderen niet. Als u uw werk verliest, kun u bij UWV een WW-uitkering aanvragen. Doe dit zo snel mogelijk na uw laatste werkdag, uiterlijk één week daarna. Let op: ook als oproepkracht, bijvoorbeeld met een nulurencontract, kunt u recht op WW hebben. 
Een groot deel van de Tweede Kamer vraagt om extra steun voor flexwerkers die op straat komen te staan ondanks de loonkostenregeling en geen recht hebben op een loongerelateerde WW-uitkering en inkomensondersteuning.

Hoe zit het met thuiswerken als grensarbeider? 
Gewoonlijk zorgt dit voor een verandering van de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving (van werkland naar woonland). U werkt immers vanuit huis, terwijl u normaal op de buitenlandse werkplek werkt. Vanwege de coronamaatregelen hebben al verschillende landen zoals Duitsland, België, Duitsland en Luxemburg, een uitzondering toegestaan, zodat deze dagen gerekend worden alsof u op uw gewone werk over de grens was. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *