De Bornse kerken gaan langzaam weer open

Vanaf 1 juli mogen er 100 mensen bij een kerkdienst zijn

Op woensdagavond 20 mei 2020 werden door de Nederlandse Bisschoppenconferentie de protocollen “Kerkelijk leven op anderhalve meter”, gepubliceerd. Daarin wordt bepaald dat met ingang van 1 juni 2020 kerkelijke vieringen weer gevierd kunnen worden met 30 personen en met ingang van 1 juli 2020 met 100 personen die zich voorafgaand aan de viering moeten aanmelden. Daarnaast zijn er tal van voorwaarden geformuleerd waaraan de deelnemers aan de viering, de voorganger en de kerkgebouwen moeten voldoen, alvorens deze vieringen kunnen plaatsvinden.

De regelgeving is complex en de invoering daarvan vraagt veel voorbereiding en overleg met talloze vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen.

Anders dan in de protocollen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie is aangegeven zullen er in de genoemde parochies dus met ingang van 1 juni 2020 geen openbare vieringen plaatsvinden, niet in het weekend en niet op doordeweekse dagen.

Gezien de korte tijd die ligt tussen de publicatie van de hiervoor genoemde protocollen en de datum waarop de voorwaarden die daarin genoemd zijn, van toepassing zijn, hebben het pastoraal team en de parochiebesturen van de Parochie De Goede Herder (Hengelo), de Heilige Geest parochie (Delden, Goor, Beckum, Bentelo, Hengevelde en St. Isidorushoeve) en de HH. Jacobus en Johannesparochie (Borne en Hertme) in gezamenlijk overleg besloten met ingang van het weekend van 4 en 5 juli 2020 weer openbare vieringen te zullen houden waarbij 100 mensen per viering aanwezig kunnen zijn en waar gelegenheid is de H. Communie te ontvangen. Tot dat moment zullen er geen openbare vieringen zijn en zullen de vieringen te volgen zijn, zoals nu reeds gebruikelijk is, via www.kerkomroep.nl (zoeken naar ‘Blasius Delden’) voor de doordeweekse en zondagse vieringen en YouTube (RK Twente Zuid), voor de zondagse vieringen.

Over hoe parochianen met ingang van 1 juli 2020 zich kunnen aanmelden voor deelname aan de vieringen en waar zij zich volgens de protocollen en de richtlijnen van het RIVM aan zullen moeten houden, zullen het pastoraal team en de genoemde besturen, tijdig nadere informatie verstrekken.

Pastoraal team en de parochiebesturen van

de Goede Herderparochie, de Heilige Geestparochie en de HH. Jacobus en Johannesparochie