De Bornse Harmonie zoekt een dirigent

Misschien wel de leukste baan van Borne is vacant 🙂

De Bornse Harmonie zoekt een dirigent. Belangstellenden kunnen tot 12 oktober reageren op de vacature voor misschien wel de leukste baan van Borne. Lees hieronder de vacature tekst.

De Bornse Harmonie is een actieve vereniging met een rijke historie en neemt een belangrijke plaats in binnen het muzikaal-culturele leven in Borne. Onze muziekvereniging zorgt geregeld voor concert optredens zoals bijvoorbeeld een Zomer-, Kerst-, of Koningsdagconcert. Daarnaast verzorgen wij muzikale straatoptredens bij evenementen zoals Carnaval, Palmpasen, Koningsdag en Sinterklaas. Een gezellige ontmoetingsplaats voor jong en oud, waarin ruimte is voor beginnende en ervaren muzikanten. De Bornse Harmonie viert komend jaar haar 95e jubileum. De vereniging heeft op dit moment 66 leden, verdeeld over: een A-orkest, een B-orkest, een C-orkest en een slagwerkgroep. De orkesten repeteren tussen 18.00 tot 21.45 uur in ons eigen clubgebouw ’t Weidehoes aan de Weideweg 1 in Borne.

Dit zijn je taken:
• Je dirigeert wekelijks de orkesten en bij concerten en optredens
• Je past vanuit deskundigheid en ervaring verschillende werkvormen toe, waardoor repetities afwisselend en uitdagend zijn voor muzikanten
• Je neemt deel aan de bijeenkomsten van de muziek- en concertcommissie en adviseert bij het opstellen van het jaarplan en het repertoire voor themaconcerten en straatoptredens
• Je overlegt 1 of 2 x per jaar met de sectie-aanvoerders en houdt, wanneer nodig, nauw contact met de orkestmanager
• Je denkt mee over ledenwerving en de muzikale groei van de vereniging in samenwerking met het opleidingsorkest
• Je werkt nauw samen met de instructeur van de slagwerkgroep
• Je overlegt over het straatrepertoire met de tambour-maîtres en instructeur van de slagwerkgroep.

Dit verwachten we van jou:
• Je bent in het bezit van het Hafabra-diploma, of je bevindt je in de laatste fase van de opleiding
• Je beschikt over voldoende muzikale- en sociale vaardigheden om leiding te geven aan het harmonieorkest
• Je bent op een enthousiaste wijze in staat muzikanten van diverse niveaus (muzikaal / leeftijd) te verbinden
• Je hebt een uitgebreide en gevarieerde repertoirekennis, die aansluit op de missie en visie van de vereniging
• Je bent een natuurlijk leider, die het orkest tenminste op het huidige niveau kan houden en geduld en respect heeft voor de amateurmuzikant
• Je bent betrokken bij onze vereniging, je bent een verenigingsmens.

Procedure
De sollicitatietermijn sluit 12 oktober 2020. Het is ons streven om de procedure medio november afgerond te hebben, zodat 1 december 2020 de nieuwe dirigent bekend is. Aanstelling vindt plaats per 1 januari 2021.

Sollicitaties kunnen per mail worden verzonden aan vacature@bornseharmonie.nl. Meer informatie over onze vereniging is te vinden op onze website: www.bornseharmonie.nl. Tijdens de sollicitatieprocedure zullen tevens proefdirecties plaatsvinden. Eventuele vragen kunnen ook via bovenstaand e-mailadres gesteld worden. Desgewenst kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de voorzitter, Paul Homan, telefonisch bereikbaar op 06-53287574

Website vereniging: https://www.bornseharmonie.nl