De Bornse Harmonie is springlevend !

Sinds half augustus wordt er door alle orkesten van de Bornse Harmonie weer volop gerepeteerd.

De Bornse Harmonie is een bruisende muziekvereniging voor jong en oud in Borne. De Harmonie telt 3 orkesten en een slagwerkgroep. Wellicht dat u de Bornse Harmonie kent van diverse optochten in Borne. Bij de Carnavalsoptocht, de Palmpasenoptocht en het binnenhalen van Sinterklaas, zorgt de Bornse Harmonie voor de muzikale omlijsting. En wist u dat de Bornse Harmonie verspreid over het jaar ook prachtige concerten verzorgt?

Sinds half augustus wordt er door alle orkesten van de Bornse Harmonie weer volop gerepeteerd. Met drie nieuwe jeugdleden bij het C-orkest, hoe mooi is dat! Op 2 meter afstand van elkaar en in secties kunnen de muzikanten eindelijk weer aan de slag. Het enthousiasme is duidelijk hoorbaar. Ook via de livestream doen veel leden mee aan de repetities.

Papier en kleding inzameling

Naast het maken van muziek rijden de muzikanten door de week regelmatig door verschillende wijken van Borne om het oudpapier op te halen. Wilt u zelf uw oudpapier komen brengen op het terrein? Daar staan altijd drie containers voor u klaar.

Bovendien zamelen de Hamronie in samenwerking met de Kringloopwinkel in Borne ook kleding in. Op het terrein van de Bornse Harmonie staat een kledingcontainer van Kringloopwinkel Borne. Hierin kunt u oude kleding en schoeisel deponeren. De ingezamelde kleding wordt gesorteerd en verkocht in de Kringloopwinkel. Niet verkoopbare kleding krijgt een aparte herbestemming. De opbrengsten worden besteed aan goede doelen. Ook op deze manier draagt de Harmonie graag ons steentje bij aan een duurzame samenleving.

foto: bornse harmonie