De allerlaatste stationschef van Borne is heen gegaan

foto Bijschrift; 5e van links in de bovenste rij is Henk van der Vegt in Oorlogstijd 1943 station Hengelo

Op 9 mei is op 91 jarige leeftijd overleden Henk van der Vegt. Henk woonde destijds aan de Azelosestraat in Borne met zicht op de spoorlijn Almelo – Salzbergen (1865) en op het vertrouwde station waar hij de aller laatste was die de functie van stationschef heeft bekleed. Henk kwam op jeugdige leeftijd al bij de NS in dienst en werd in de oorlog jaren gestationeerd op het station van Hengelo. Na de oorlog werd hij aangesteld als stationsbeambte 1e klasse op het station Borne. Met zijn collega en Bornse vriend Johan Ellenbroek waren ze gezicht bepalend voor de vele reizigers die vertrokken en aankwamen op het station te Borne.

Toen in 1968 de klassieke beveiliging had afgedaan ging ook de toenmalige stationschef 3e klasse de heer De Jong met pensioen. Het station bleef nog bestaan . De automatisering deed zijn entree en het was Henk van der Vegt die in tijdelijke functie werd aangesteld als chef van het station Borne.

De stationssporen werden afgekoppeld van de hoofdlijn en de raccordement naar de Boerenbond en de fabriek van Spanjaard werden gesloten. In 1975 werd het oude klassieke station dat gebouwd was in Duitse stijl gesloopt, ondanks de vele protesten van de plaatselijke Carnavalsvereniging.

Het bestaande stationsgebouw kwam er voor in de plaats en het was de onlangs overleden Hengeloër Henk Diek (94) die het plaatskaarten kantoor bemande en door veel reizigers werd aangesproken met chef.

Henk van der Vegte solliciteerde en werd aangesteld als chef van het bureau werkvoorbereiding over het gehele rayon Twente waar hij tot aan zijn pensionering werkzaam was. Henk van de Vegt woonde de laatste jaren in het Dijkhuis te Borne waar hij liefde vol werd verzorgd. Momenteel zijn uitvaarten zeer bijzonder van karakter. Zo ook de uitvaart van de allerlaatste stationschef van Borne. Niet vanaf het perron in Borne maar vanaf het stationsplein in Borne vertrok zijn allerlaatste trein .

Mede namens al zijn oud collega,s en de mensen die hem hebben gekend wensen wij Henk van der Vegt een voor spoedige aankomst op zijn eind station.

Martin Meijerink.

foto en tekst met dank aan de week van borne