Cursiefje: Móet gebeuren

Lees alle columns van Jan Stoop op www.borneinbeeld.nl.

Ja, ik word gelezen. Het streelt me. Ik wíl ook gelezen worden. (Net als Multatuli. “Ik zal schrijven als een god en een duivel”, schreef hij. “Ik zal ze betoveren en laten leven. Dat zal ik”. Schrijven en gelezen worden. Losse bladen uit het dagboek van een oud man zijn o.m. het resultaat van de schrijversaspiraties van Multatuli. Zijn Max Havelaar komt niet uit de lucht vallen. Multatuli, Eduard Douwes Dekker, stapte zo als een groot schrijver, die gelezen wilde worden, in de 19de eeuw de Nederlandse letterkunde in.)

Welaan, een oplettende, wakkere lezer herinnert zich dat ik al weer maanden geleden een column schreef over de bakfiets die burgemeester Jan Pierik gebruikte om gedecoreerden een fraaie ruiker bloemen te bezorgen. Ik stelde toen voor de bakfiets met de burgemeester erop in lachend klei geboetseerd in het huis van de gemeente een permanente centrale plek te geven, pronkend en beschenen door oranje licht. In de wanden zijn nisjes aangebracht met automatisch opengaande deurtjes en luikjes. In woord en (bewegend) beeld is te zien wat de media over deze gebeurtenis naar buiten brachten.

Nu vraagt de Oplettende, Wakkere Lezer zich af of die bakfiets een plek krijgt bij of in het Kulturhus, dat mogelijk op de nominatie komt om ook als gemeentehuis te dienen. Het zou het huis kunnen worden als een Huis van Cultuur, Welzijn en van … Democratie.

Ja, dat móet gebeuren, vind ik en antwoord ik de O,W L bij dezen zonder aarzeling. Zeker, je kunt als bestuurder de realiteit veronachtzamen, je wellicht veeleisender creativiteit verbloemen, maar dat strookt toch niet met je opdracht, dát wil je toch niet.

Multatuli had er dit Idee over (terug te vinden in het Voorwoord van de eerste bundel van zijn Ideen): “Denk, peins, overweeg…twyfel…overweeg nogmaals, en weder, en nog eens…altyd door, altijd op nieuw. Rek uw begrip tot de uiterste grens der mogelykheid van kennen, kunnen, weten en begrypen. Schroef uw denkvermogen op tot de hoogste mate van bevatting. Span uwe gedachten voor de logge vracht van onopgeloste vraagstukken…zweep ze voort met de kracht van uwen wil, tot raders en touwen kraken…

Jan Stoop, 17-9-2020

Je vindt alle columns van Jan Stoop op BorneinBeeld.nl