Cursiefje: 1996

Vorige week kreeg ik een zwart-witfoto uit 1996 onder ogen met daarop de crew van toen Radio/TV Borghende, zeg maar de voorloper van nu RTV Borne. Als 49-jarige vind ik mijzelf terug als tweede linksboven op de derde rij. Borghende komt in het najaar van 1996 op gang. Gaat dan de lucht in.

1996? Borne kant zich tegen een fusie met Hengelo en gaat pal achter de toekomstvisie ‘Borne een gemeenschap apart’ staan. Dáárover, vooral dáárover gaan in die tijd mijn politieke verslagen in de Bornse Courant.
Almelo en Hengelo lijden aan expansiedrift. Gedeputeerde Staten van Overijssel hangen het zwaard van Damocles boven Borne. In het gemeentelijk herindelingsplan voor Twente komt Borne als zelfstandige gemeente niet meer voor. De herindeling geldt als alternatief voor een zelfstandige regioprovincie. Unaniem accepteert de raad de verpakking van het college dat een provincie Twente “een goed antwoord is op de noodzaak van een slagvaardige aanpak voor de opgaven waar Twente nu en in de toekomst voor staat”.
Dan komt ‘Boorn blif Boorn’ van de grond. En Radio Borghende gaat on air. BbB gaat over in de Stichting Behoud Borne. Acties moeten de dreigende opheffing van Borne tegengaan. De uitkomst moet een massaal ja zijn voor de slogan Ik kies voor Borne. De Commissaris van de Koningin komt polshoogte nemen. Boven hem cirkelt een vliegtuigje met achter zich de tekst “Melbuul’ndagen, gin windbuul’ndagen”. Borghende registreert “We zijn nog lang niet van de kaart gepoetst en we laten ons niet zo maar wegpoetsen”. In de kantlijn van de BC schrijf ik “De toekomst onderga je niet die maak je. Het verleden kan niet veranderd worden”. 1996 uit! Maar wordt vervolgd… Zo luidt de kop boven mijn politiek jaaroverzicht.

Borne weet, we weten hoe het afliep. Als warm en dan weer fris lenteweer. Zoals altijd dat de zon wel vaker schuilgaat achter brede grijsdonkere, zwart-witte wolkenvelden. Wisselend. Punt.

Uitgeschreven. Klaar pas ik toch maar mijn niet-beschermend beschermend mondkapje. Bont gekleurd is het. Dat wel.

Jan Stoop, 19-5-2020

lees alle columns van Jan Stoop