Corona en de financiën van studenten

Ook voor studenten zijn er financiële tegemoetkomingen. Wij zetten ze voor u op een rij.

Bijverdiensten en studiefinanciering
De grens voor bijverdienen in 2020 vervalt voor alle studenten. U mag in het jaar 2020 bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw studiefinanciering.

Tegemoetkoming bij wegvallen basisbeurs en/of aanvullende beurs
Alle studenten van wie in de maanden juli, augustus of september 2020 het recht op een basisbeurs (in de mbo-bol) of aanvullende beurs verloopt, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Voor bol-studenten met alleen een basisbeurs is dit een bedrag van € 800,-. Voor bol-studenten die daarnaast ook een aanvullende beurs hebben gaat het om een totaalbedrag van € 2.000,-. Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs gaat het om een bedrag van € 1.500,-.

Als u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, hoeft u niets te doen. DUO zorgt ervoor dat u het bedrag automatisch op uw rekening krijgt. U ontvangt het bedrag uiterlijk 30 september 2020.

Financiële compensatie van lesgeld, cursusgeld of collegegeld
Iedereen die in de periode september 2020 tot en met januari 2021 een mbo-, hbo- of masterdiploma haalt, ontvangt in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag ter hoogte van maximaal 3 maanden les- cursus- of collegegeld. 3 maanden zou voor een bbl-student neerkomen op een eenmalige tegemoetkoming van € 150,- een bol-student in het mbo ontvangt € 300,- en een ho-student € 535,-.

Als uw gegevens bij DUO bekend zijn, hoeft u niets te doen en zal DUO het bedrag automatisch aan u overmaken. Als er gegevens van u ontbreken, zal DUO contact met u zoeken om deze gegevens op te vragen. U ontvangt het bedrag uiterlijk 31 maart 2021. 

Financiële problemen door het coronavirus
Als u nog niet maximaal leent, kunt u (tijdelijk) uw lening verhogen. Dit kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.

Misschien kunt u nu een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs hangt af van het inkomen van uw ouders. Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.

Hebt u een aanvullende beurs en daalt het inkomen van uw ouders in 2020? Dan kunnen uw ouders verlegging peiljaar naar 2020 aanvragen. Misschien krijgt u dan een hogere aanvullende beurs.

Studeert u aan hbo of universiteit, dan kunt u extra lenen voor uw collegegeld: het collegegeldkrediet.

Gebruikt u de genoemde mogelijkheden al en komt u toch in de problemen? Neem contact met DUO op. We bespreken dan uw situatie en zullen er zo soepel mogelijk mee omgaan.

Meer reisrechten
U krijgt 3 maanden extra reisrecht. U krijgt hierover op 19 mei een e-mail. Zorg ervoor dat uw juiste mailadres in Mijn DUO staat.

Om studenten in het hoger onderwijs tegemoet te komen, krijgt iedere student die een opleiding volgt aan een hogeschool of universiteit én in maart gebruik maakte van het recht op het studentenreisproduct of in maart een ov-vergoeding voor het buitenland ontving, 3 maanden extra reisrecht binnen het recht op studiefinanciering. Studenten die een mbo-opleiding volgen, ontvangen géén extra reisrecht omdat zij standaard al langer reisrecht hebben dan studenten in het hoger onderwijs.

Als uw studentenreisproduct in april of mei verloopt, dan hebt u mogelijk al een bericht van DUO ontvangen dat het studentenreisproduct wordt stopgezet. Dit bericht kunt u negeren. Als het reisproduct al is stopgezet, ontvangt u op 19 mei een bericht van DUO over hoe u het opnieuw kunt aanvragen.