De Bornerbroeksestraat is een fietsstraat geworden

De Bewoners van de Bornerbroeksestraat zijn blij met de nieuwe inrichting.

De Bornerbroeksestraat tussen de rotonde aan de Grotestraat en hoek Molenstraat is opnieuw ingericht. De riolering is vervangen, de gasleidingen zijn vrijgemaakt van boomwortels, en het wegdek is vernieuwd. Bewoners zijn blij met het resultaat al is het wel even wennen met de snelheid. Nog niet iedereen is ervan doordrongen dat er slechts 30 kilometer per uur mag worden gereden. Ook het eenrichtingverkeer is niet voor iedereen duidelijk.

In oktober 2019 heeft het college van B&W een voorstel bij de gemeenteraad ingediend om de Bornerbroeksestraat, tussen rotonde en Molenstraat, aan te pakken en gevraagd om een krediet van € 223.500,- ter beschikking te stellen. Uiteindelijk is er een fietsstraat ingericht. Het is niet de eerste straat in Borne die zo is ingericht, eerder werd de oude Hengeloseweg ook als fietsstraat open gesteld. Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens auto’s zijn toegestaan. Dit autogebruik wordt echter beperkt door het karakter en de inrichting van de straat. Er is een maximale snelheid toegestaan van 30 kilometer per uur.

Te hard gereden

Bewoners zijn blij met de nieuwe inrichting van de Bornerbroeksestraat. De grote bomen zijn omgezaagd en in oktober zullen er nieuwe bomen geplant worden. Een van de bewoners, het echtpaar Kroeze daarover: “Het is een stuk verbeterd en als bewoners zijn we best tevreden, al wordt er nu nog wel steeds te hard gereden. Er zijn zelfs automobilisten die kennelijke verkeerd gereden zijn, en terugrijden in deze eenrichting straat. Maar goed het zal wel wennen zijn”, aldus Hans Kroeze.

Wortelgroei bij gasleidingen

De hele inrichting liep een behoorlijke vertraging op. Eerst was er een bezwaar ingediend tegen de bomenkap door een bewoner uit een ander deel van Borne. Dat bezwaar werd afgewezen waarna de werkzaamheden konden beginnen. Na de bomenkap werden de rioleringswerkzaamheden opgestart. Bij de graafwerkzaamheden stelde men vast dat de gasleidingen door de wortelgroei in de knel kwamen. Dus moesten de wortels ook worden verwijderd zodat dit geen onveilige situatie opleverde. Op 1 juli werd de straat opgeleverd en had het verkeer weer vrije toegang. Er zullen nog wat kleine werkzaamheden aan trottoirs worden uitgevoerd maar de wegsituatie is klaar. WA

foto en tekst met dank aan de week van borne