Borne betaalt 2 miljoen euro aan corona steun

Slechts 3% van de steun aanvragen is afgewezen.

In de gemeente Borne zijn ruim 400 aanvragen ingediend voor inkomstensteun. Slecht 12 aanvragen moest de gemeente afwijzen. Verder werden er 40 kredieten verstrekt. De gemeente krijgt voorschotten vanuit het ministerie van Sociale zaken en deze overstijgen tot nu toe de kosten. Dit antwoordt de gemeente Borne op vragen die werden gesteld door raadslid E.W.J. Janssen van D66.

De gemeente is in het kader van de steunmaatregelen COVID-19 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo 1). Die is geënt op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ). De uitvoering van deze tijdelijke regeling (periode 1 maart 2020 t/m 31-mei 2020) is gemandateerd aan de Regionale Organisatie Zelfstandigen ( ROZ) die ook voor Borne de uitvoering verzorgt van de BBZ en de IOAZ. Het doel van deze regeling is tweeledig het in levensonderhoud voorzien van zelfstandigen wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Het voorkomen van liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis is het tweede doel.

Addertje onder het gras

De gemeente Borne heeft hiervoor van het ministerie van Sociale Zaken voorschotten ontvangen tot een totaalbedrag van € 2.212.914, – in de vorm van een Specifieke Uitkering. Tot 31 mei 2020 is € 2.168.428, – aan inkomensondersteuning, kredieten en uitvoeringskosten verstrekt. Volgens de regeling zullen gemeente volledig gecompenseerd worden voor de uitkerings-en uitvoeringskosten. De invloed op de begroting zal dan ook niet groot zijn, zo wordt verwacht. Wel zit er mogelijk een addertje onder het gras. Ondernemers hoeven de kredieten pas vanaf 01-01-2021 te gaan terugbetalen. Mochten er dan (ex) zelfstandigen zijn die in een zodanige slechte financiële positie zitten dat niet aan de terugbetalingsverplichting kan worden voldaan, dan zal dat van invloed zijn op de begroting.

Geen zicht op mogelijke tekorten

Voor de uitvoering van deze regeling zijn ook kosten gemaakt. Of deze volledige gecompenseerd zullen worden is onduidelijk. Per aanvraag zou het Rijk daarvoor een vergoeding gaan vaststellen maar dat is nog niet gebeurt.
Dit komt door de grote drukte en de snelheid waarmee Tozo 1 is ingevoerd. De Tozo 2 regeling, die met ingang van 1 juni van kracht is geworden, helpt daar ook niet bij. “Op dit moment is daarom nog geen sluitend antwoord te geven over mogelijke negatieve effecten en het gevolg voor de begroting. “Zolang nog niet duidelijk is wat de mogelijke negatieve effecten zijn, kunnen wij u ook nog geen beeld geven van de inzet van extra maatregelen. Zo gauw die duidelijkheid er wel is, zullen wij u daar zo spoedig mogelijk over informeren”, zo sluit B&W af. WA

tekst met dank aan de week van borne