Bewoners Erve Jenneboer zijn niet blij met “hun” afvalcontainer

De bewoners van Erve Jenneboer zijn bepaald niet gelukkig met de afvalcontainer die de gemeente op het speelveld aan hun woonerf plaatste. Onze verslaggever ging op onderzoek uit.

In 2019 is door de gemeente Borne, in navolging van buurgemeente Hengelo, besloten het zogenaamde Diftar systeem voor afvalverwerking in te voeren. Dit houdt in dat inwoners zoveel mogelijk zelf hun afval scheiden, zodat er zo min mogelijk restafval overblijft.

Het restafval kan in Borne, sinds 1 januari 2020, op twee manieren worden aangeboden. Men heeft een eigen “grijze” container die elke vier weken ter leging kan worden aangeboden. Verder zijn er door heel Borne diverse milieu eilanden waar (rest)afval naartoe gebracht kan worden. Daarnaast heeft de gemeente besloten om ook verspreid over Borne een tiental nieuwe ondergrondse containers te plaatsen voor mensen die hun grijze container wilden leveren.

Na inventarisatie door de gemeente medio 2019, bleken er slechts 200 (2% van het totaal) huishoudens in heel Borne bereid hun eigen container in te leveren en met restafval naar een ondergrondse container te gaan. De overige circa 10.000 (98%) van de huishoudens hielden de eigen “grijze” container en laten deze periodiek legen. Ondanks bezwaren van omwonenden van de aangewezen plekken, heeft de gemeente haar plan voor het plaatsten van extra ondergrondse containers in de wijken doorgezet. Volgens mij complete geldverspilling en weggegooid geld.

De plaatsing van een ondergrondse container kostte de gemeente naar eigen zeggen € 2.500,00 per container, wat voor 10 containers in totaal € 25.000,00 is. Met slechts 200 huishoudens die gebruik maken van deze containers, komt dit neer op € 125,00 per huishouden. Verder moet er jaarlijks € 937,00 per container, ofwel totaal € 9.370,00 lease kosten worden betaald. Dit komt neer op jaarlijks bijna € 47,00 per huishouden dat er gebruik van maakt. Tel daar ook nog eens de kosten van leging bij op en het is een heel duur grapje.
Bovendien betalen huishoudens met een eigen grijze container nu ook nog eens dubbele kosten: zij betalen via de OZB mee aan de ondergrondse containers. Verder betalen zij een bijdrage voor hun eigen “grijze” container. Daarnaast heeft de gemeente Borne in 2019 aangekondigd de ozb met 20% te willen verhogen. Huiseigenaren betalen dus volop voor iets dat zij niet wilden en niet gebruiken.

Tot en met juni dachten wij als bewoners van de Erve Jenneboer nog dat de gemeente zich mogelijk had bedacht. Maar in juli 2020 werden de containers plotseling dan toch geplaatst, volgens plan onder andere op een speelveld aan ons woonerf. Hoewel diverse omwonenden hiertegen bezwaar hadden aangetekend, met onder andere als redenen: zwerfvuil, overlast, verkeerstoename, gevaar voor spelende en fietsende kinderen etcetera. Ook is het argument aangevoerd dat extra ondergrondse containers vooral op deze plek, geen noodzaak had: immers er waren in de Stroom Esch al voldoende containers bij de appartementen aan De Wanne, De Dorsmolen en de Weerselosestraat.

Inmiddels blijkt vooral dit laatste argument te kloppen. Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de afvalcontainer aan de Erve Jenneboer en al helemaal niet door de bewoners van de straat. Wel komen 2 personen van elders zo af en toe met auto en zelfs met een bedrijfsbus (!) hun afval hier brengen. Volgens mij kan iedereen die een auto heeft zijn/haar afval ook wel naar de reeds langer bestaande milieupleinen brengen, immers afstand geen bezwaar.

Ondertussen plaatst de gemeente enthousiaste publicaties dat er minder restafval wordt aangeboden. Maar diezelfde gemeente geeft daarbij ook aan dat juist zwerfafval en het plaatsen van afval náást containers is toegenomen. Dit kon de gemeente echter van tevoren weten. In alle gemeenten waar al eerder Diftar was ingevoerd, en men dus extra moest betalen voor aanbieden van restafval, doet dit probleem zich al langer voor. Er is dus niet zozeer sprake van minder rest afval maar van verplaatsing van het probleem naar plekken waar dit afval totaal ongewenst is. De gemeente is haar doel dan ook volledig voorbij geschoten.

En inmiddels zijn wij als bewoners beroofd van uitzicht op een fraai groen plantsoen. Wij kijken nu dagelijks pontificaal aan tegen de lelijke afvalcontainer. En deze kan door de plek waar ze is geplaatst ook niet, zoals de gemeente wel had toegezegd, door groen aan het oog onttrokken worden. Het enige groen dat er nu groeit is onkruid.

Tekst en foto: Erna Binnendijk
Een productie van RTV Borne