Bericht van Burgemeester Jan PierikBeste inwoners van Borne,

maandag 16 maart

Met de maatregelen van zondagnamiddag zijn we met z’n allen beland in de volgende fase van de Corona-crisis. Alles is erop gericht de verspreiding van het virus zoveel mogelijk af te remmen. Doen we dat niet dan krijgen we mogelijk een grote piek in het aantal ernstige ziektegevallen, waardoor ons zorgstelsel kan vast lopen. Dat is wat niemand wil want dan krijgen we onmenselijke situaties.

Sinds gisteravond wordt volop invulling gegeven aan de nieuwe maatregelen en het is bewonderenswaardig hoe daar mee wordt omgegaan. Ook in Borne wordt de eigen verantwoordelijkheid massaal getoond en dat is prachtig. Door deze eensgezindheid moet het ons lukken de trend in de stijging van het aantal ziektegevallen te keren. Laten we elkaar helpen en aanmoedigen in het vasthouden van deze houding,

De maatregelen raken iedereen, maar een aantal groepen in het bijzonder. Daarom hebben we vanochtend in onze extra vergadering van het college van B&W afgesproken dat we nog meer dan normaal een luisterend oor willen zijn binnen onze dorpen. We hebben drie gebieden onderscheiden waar we extra mee in contact willen zijn:

  • wethouder Herman Mulder is in beeld voor contacten met het onderwijsveld (onze scholen en kinderopvang);
  • wethouder Michel Kotteman is bereikbaar voor organisaties en professionals in het economisch domein in het bijzonder de deelsectoren die getroffen worden (horeca e.a.);
  • wethouder Martin Velten richt zich op de gezondheidszorg (eerste lijn, thuiszorg, verpleeghuis) en de welzijnswereld.
  • als burgemeester ben ik zoveel mogelijk in contact met de zieken die door corona zijn getroffen en hou ik mij bezig met het totaal beeld, de voortdurende wijzigingen daarin en het handhaven van de afspraken.

Als Bornse overheid proberen we zo goed mogelijk aangesloten te zijn op deze zich in rap tempo aandienende ontwikkelingen. Maar ook voor ons is het op verschillende gebieden soms onbekend terrein. Laat het ons daarom weten als we iets over het hoofd zien of steken laten vallen EN laten we het elkaar gunnen om fouten te herstellen.

Dit zijn bijzondere tijden, waarin we elkaar hard nodig hebben. Ik reken op u en hou het gezond.

Uw burgemeester,
Jan Pierik

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *