Arno Spekschoor nieuwe wethouder CDA Borne

Arno Spekschoor volgt Herman Mulder op als nieuwe wethouder voor het CDA Borne. Door het tussentijds opzeggen van zijn functie door Herman Mulder als wethouder van de Gemeente Borne ontstond er een vacature die vervolgens door het CDA breed is uitgezet. Op basis van de profielschets en de gevoerde gesprekken heeft de vertrouwenscommissie een unanieme voordracht gedaan.

Het CDA Borne draagt de heer Arno Spekschoor, 54 jaar oud en woonachtig in Vorden voor als wethouder van de Gemeente Borne als opvolger van Herman Mulder. De kandidaat voldoet overtuigend aan de profielschets, is bekend met de huidige portefeuille en kan hierdoor de taken van de huidige wethouder één op één overnemen. Daarmee is ook geborgd dat er geen leegte ontstaat in het functioneren van het college.

Het CDA Borne heeft er alle vertrouwen in dat de voordracht van Arno Spekschoor positief bekrachtigd zal worden door de raad

zie ook het interview met de nieuwe CDA wethouder Arno Spekschoor