Aantal gemelde besmettingen in Borne blijft onveranderd hoog

Twente heeft het hoogste van de vier risiconiveaus, ‘zeer ernstig’.

In de week van 30 november tot en met 6 december zijn er bij het RIVM 53 meldingen van positief op COVID-19 geteste Bornenaren binnengekomen. Het weekgemiddelde van de vier weken daarvóór (2 november tot en met 29 november) was afgerond 56.

Met een daling van zo’n vijf procent ten opzichte van de vier weken eerder is het aantal gesignaleerde besmettingen deze week niet veel gedaald. Vergelijking van afgelopen week met enkel één week eerder levert wel een wat groter verschil op: een daling van ongeveer negentien procent.

Twente

Omgerekend naar 100.000 inwoners gaat het in Borne om 227 gevallen (afgelopen week) en 240 gevallen (vier voorafgaande weken, gemiddeld per week). Voor heel Twente liggen deze cijfers op respectievelijk 264 en 305. Borne ligt daarmee in beide perioden iets onder het Twents gemiddelde. Vooral gemeenten ten noordoosten en noordwesten van Borne scoren slechter.

Van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland hebben er elf het hoogste van de vier risiconiveaus, ‘zeer ernstig’. Twente hoort daar ook nog steeds bij.

Landelijk

Borne en Twente gaan daarmee iets in tegen de landelijke trend. Voor heel Nederland geldt dat afgelopen week 27 procent meer nieuwe meldingen van COVID-19 besmettingen gerapporteerd dan een week eerder. Het RIVM spreekt van een “zorgwekkende stijging”.

Weekcijfers

RTV Borne kijkt alleen naar de trend per week, omdat de dagcijfers sterk kunnen schommelen. Deze schommelingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Het heeft onder meer te maken met het verschil in drukte in de teststraten gedurende de week. Vooral op zondag laten mensen zich minder testen. Eerder hebben ook computerstoringen bij de GGD ervoor gezorgd dat de cijfers niet het daadwerkelijke aantal besmettingen weerspiegelden.

Tekst: Hans Dekker
Een productie van RTV Borne