Aantal bouwaanvragen bereikt het plafond in de gemeente Borne of niet?

De afgelopen jaren zijn er diverse aanvragen voor woningbouwontwikkeling binnengekomen, waaronder een tweetal met voor de gemeente Borne relatief grotere aantallen. Daarbij onder andere het Eegaterrein aan de Oude Almeloseweg (12) en de Lemerij aan de Europastraat (19).

Bij beide aanvragen gaat het om een gewenste ontwikkeling op een verpauperingsgevoelig terrein. En daarnaast voorzien beide aanvragen in een aantoonbaar aanwezige behoefte in Borne, zo geeft het collegevoorstel aan. De eigenaar van de Lemerij, Ben Ellebroek, geeft aan het collegevoorstel niet te begrijpen. “Het gebouw is van mijn broer en we hebben die optie van appartementen inderdaad bekeken. Maar het plan bleek niet haalbaar en bijna onbetaalbaar te worden. Dus is er besloten van dat plan helemaal af te zien, sterker nog, nadat we zijn verhuisd, deze zomer, zijn er al nieuwe huurders voor het pand.” Daarmee blijft er dus nog wat ruimte over voor een aantal woningen in Borne.

De aanvragen zijn met de provincie ‘aan de voorkant’ (ambtelijk) besproken, waarbij door de provincie is aangegeven deze ontwikkelingen, vanuit de Bestuursovereenkomst, niet tegen te zullen houden. Daarnaast is er op dit moment tevens sprake van een drietal kleinere (kruimel) aanvragen (Koehorst en Hoofdstraat Zenderen), die eerder zijn ingediend dan de hierboven genoemde twee en daardoor eigenlijk eerst zouden moeten worden gefaciliteerd. Daarom wordt nu voorgesteld medewerking te verlenen aan alle aanvragen die in de afgelopen paar jaar zijn ingediend en die hebben moeten wachten op afronding van eerst de Bestuursovereenkomst en daarna onze eigen beleidsnotitie.

Toch nog wat ruimte

In principe wordt hiermee de gehele voorraad toe te stane woningbouw (4×10) voor de komende vier jaar opgesoupeerd. Echter de thematiek, vanuit de op te stellen woonagenda’s, zal steeds meer centraal staan bij het uitvoeren van de regionale woningbouwafspraken. Het Coalitieakkoord 2019-2023 “Samen bouwen aan Overijssel” geeft daarbij richting en benadert de woningbouwopgave minder vanuit de kwantiteit en meer vanuit de kwaliteit. In dit akkoord geeft de provincie aan dat er ‘meer woningen dienen te worden gebouwd, die beter aansluiten op de zich voordoende behoefte’. Om dat te bereiken wil de provincie ‘belemmeringen in de regelgeving, die het aantal passende en benodigde woningen in de weg staan, zoveel mogelijk wegnemen’. Nu lijkt het erop, na het schrappen van de Lemerij, dat er voor Borne nog mogelijkheden zijn om nog eens 19 bouwaanvragen voor de komende vier jaar te kunnen toestaan. WA

tekst en foto met dank aan de week van borne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *