Aanpassingen activiteiten 75 jaar vrijheid in BorneIn de gemeente Borne zijn er veel activiteiten gepland om in dit lustrumjaar 75 jaar vrijheid te vieren. De gevolgen van het coronavirus hebben helaas hun effect op deze activiteiten.

Van overheidswege is besloten om diverse beperkingen op te leggen t/m 31 maart aanstaande. Het comité 4/5 mei in Borne heeft in samenspraak met burgemeester Jan Pierik en initiatiefnemers van de afzonderlijke evenementen gesproken hoe wij hier in Borne het beste op kunnen reageren. In Borne beginnen de herdenkingen vanaf 26 maart aanstaande en lopen door t/m 5 mei.

Vrijdagmorgen 13 maart is besloten om allereerst de rust te bewaren en een adempauze in te lassen. In Borne zullen in ieder geval de evenementen van begin april worden afgeblazen en uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip. Over de evenementen vanaf half april en daarna wordt op een later
moment bekeken wat doorgang kan vinden.
De komende periode zullen alle organisatoren in Borne de consequenties voor hun eigen evenement of activiteit in kaart brengen. Daarbij zal worden overwogen in welke vorm op een later tijdstip de herdenkingen kunnen plaatsvinden en wordt nadrukkelijk gekeken in hoeverre
de samenhang tussen alle activiteiten nog gehandhaafd kan blijven. Tevens zal worden gekeken naar wat de andere Twentse gemeenten doen en dan met name naar de activiteiten die de gemeentegrenzen overschrijden.

Het 4/5 mei Collectief komt eind volgende week weer bijeen om de mogelijke opties met elkaar te bespreken, rekening houdend met de ontwikkelingen rondom het virus. Tot die tijd zullen er geen beslissingen worden genomen over nieuwe data van de evenementen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *